משרות אקדמיות פנויות

משרת סגל אקדמי בכיר - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר

 

אנו מחפשים אנשי סגל מצטיינים במחקר ובהוראה בעלי תואר דוקטור.

המשרה מיועדת למועמדים בעליPh.D שסיימו השתלמות בתר-דוקטור (post-doc) בעלי ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר.

רצוי ניסיון בהוראה.

 

המשרה תקנית במסלול המקנה קביעות בתום תקופת הניסיון ובכפוף לתקנון המינויים האקדמיים של אוניברסיטת תל-אביב.

היקף המשרה: 100%.

תחילת העסקה: החל משנת הלימודים תשפ"א אוקטובר 2020.

 

המשרה מיועדת למועמדים עם התמחות באחד מהתחומים הבאים: גאופיזיקה, מדעי האטמוספירה, מדעים פלנטריים, גאוגרפיה וסביבת האדם, מדעי הסביבה.

ההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד.

 

אופן ההגשה: 

עד ה-15 בדצמבר 2019 יש לשלוח המסמכים הבאים לפי תחום המחקר:

 ראש ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ, פרופ' שמוליק מרקו shmulikm@tau.ac.il

ראש החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, פרופ' איציק אומר omery@tauex.tau.ac.il

ראש החוג לגאופיזיקה, פרופ' נילי הרניק harnik@tauex.tau.ac.il

 ראש החוג ללימודי הסביבה, פרופ' קולין פרייס colin@tauex.tau.ac.il

 

  • קורות חיים ורשימת פרסומים על פי הנוסח.

  • סיכום המחקר ותכניות לעתיד (עד שני עמודים).

  • סקרי הוראה באם קיימים כאלה.

  • יכולת הוראה (פירוט תחומי הידע שהמועמד יכול ומעוניין ללמד).

  • מכתבי המלצה מהמנחה לדוקטורט והמנחה לפוסט דוקטורט. יש לבקש מהמנחים לשלוח את המכתבים ישירות לראש החוג המתאים עם העתק לראש ביה"ס.

  • שמות של 4-3 חוקרים מובילים בתחום ובעלי מוניטין בקהילה המדעית הרלוונטית שאין להם פרסומים משותפים עם המועמד המתאימים לחוות דעה על כישורי המועמד. יש לשלוח שמות ופרטי התקשרות לראש החוג המתאים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive