סגל אקדמי

סגל אקדמי בכיר

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר רועי ברקןקפלון, חדר 311
03-6407048
03-6409282
פרופ' נילי הרניקקפלון, חדר 312
03-6406359
03-6409282
פרופ' אלון זיוקפלון, חדר 218
03-6408302
פרופ' איל חפץקפלון, חדר 311
03-6407048
03-6409282
פרופ' שמואל מרקוקפלון, חדר 201
03-6405689
03-6409282
ד"ר אסף ענבלקפלון, חדר 216
פרופ' קולין פרייסקפלון, חדר 314
03-6405714
03-6409282
פרופ' שי יהושע יצחק צוקרקפלון, חדר 219A
03-6409284
03-6409282
פרופ' משה רשףקפלון, חדר 212
03-6406880
03-6409282

סגל אקדמי קמ"ע

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר לב אפלבאוםקפלון, חדר 208
03-6405086
03-6409282
ד"ר ג`יל הלל ווסט בלוךקפלון, חדר 216 א
03-6405475
03-6409282
ד"ר פטר ישראלביץקפלון, חדר 310
03-6408272
03-6409282
ד"ר פבל קישצ'הקפלון, חדר 308
03-6407411
03-6409282

סגל אקדמי אמריטוס

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' אהרון אביתרקפלון, חדר 211
09-8664718
פרופ' פנחס אלפרטקפלון, חדר 315
03-6407380
03-6409282
פרופ' אלכסנדר ארשקוביץ
03-6408272
03-6409282
פרופ' צבי בן-אברהםקפלון, חדר 213
03-6408528
03-6409282
פרופ' זאב לויןקפלון, חדר 215
03-6408644
03-6409282
פרופ' יבגני לנדא
03-6408234
פרופ' יורי מקלר
03-6408270
פרופ' מוריס פודולקקפלון, חדר 214
03-6408620
03-6409282
פרופ' עקיבא פלכסראורנשטיין, חדר 414
03-6407544
03-6409282
פרופ' עתי קובץקפלון, חדר 207
03-6409774
03-6409774
פרופ' דינה קובץ-פריאלניקקפלון, חדר 317
03-6406051
03-6409282
פרופ' דן קדמון קוזלובקפלון
03-6407151
03-6409282
פרופ' יואל קרונפלדקפלון, חדר 211
03-6408243
03-6409282

סגל אקדמי קמ"ע בדימוס

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר לב פוסטילניק
04-6964932
03-6407411
04-6964952
ד"ר סמיון קריצ'אק
03-6407667
03-6409282
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive