תכנית לימודים חד-חוגית

תכנית לימודים חד-חוגית

בשנה הראשונה ובחלק מהשנה השנייה רוכש התלמיד את הבסיס המתמטי והפיזיקלי הדרוש ללימודי כדור הארץ, האטמוספירה ומערכת השמש. בשנה הראשונה הוא אף מקבל ידע כללי בשלושת תחומי הלימוד בחוג: גאופיזיקה, מדעי האטמוספירה ומדעים פלנטריים. בשנה השניה נלמדים היסודות של שלושת התחומים, ובשנה השלישית יבחר התלמיד קורסי בחירה המאפשרים להעמיק באחד או שניים משלושת התחומים. בשנה זו ניתן גם לבחור בקורסי בחירה רלוונטים מחוגים אחרים בפקולטה למדעים מדויקים, הנדסה וקורסים בין אוניברסיטאים בתחום. 

 

קורסים במסגרת "כלים שלובים" ישלימו את הלימודים לתואר.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive