תכנית לימודים דו-חוגית עם חוג מפקולטה אחרת

תכנית לימודים דו-חוגית עם חוג מפקולטה אחרת

התכנית מיועדת להקנות לתלמידים ידע בסיסי במדעי כדור הארץ בנוסף ללימודים בחוג מפקולטה אחרת בה מתקיימת תכנית דו-חוגית.

 

תכנית הלימודים כוללת קורסים בסיסיים במתמטיקה ובפיזיקה. על התלמידים בתכנית זו להתמקד בתחום אחד מבין שלושת תחומי המחקר של החוג: גאופיזיקה; מדעי האטמוספירה; מדעים פלנטריים. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו  בתכנית זו וירצה להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" יוכל לבחור בכל אחד משני החוגים של התואר "בוגר אוניברסיטה", אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה, בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive