תכנית לימודים דו-חוגית עם חוג מהפקולטה

תכנית לימודים דו-חוגית עם חוג מהפקולטה

מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים ידע בסיסי בחקר כדור הארץ, האטמוספירה ומערכת השמש תוך הדגשת היסודות הנלמדים באחד מבתי הספר של הפקולטה למדעים מדויקים, דהיינו מתמטיקה, פיזיקה ואסטרונומיה, מדעי המחשב, כימיה. יתקבלו לתכנית זו מועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה של שתי היחידות.

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתכנית זו יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחוג או בחוג השני, אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive