רעידות אדמה היסטוריות

רעידות אדמה היסטוריות
ציור של נזקי רעידת אדמה למגדלי כנסיות בבאזל, 1346

סייסמוגרפים מודרניים הופעלו החל מראשית המאה ה-20. כדי ללמוד על רעידות האדמה במזרח התיכון יש צורך בתיעוד של מספר רב של רעידות חזקות. מכיוון שכאלה היו רק שתיים בתקופה זו, חשוב למצוא עדויות מזמנים שלפני הצבת הסייסמוגרפים. אנו מחפשים עדויות כאלה במסמכים עתיקים, באתרים ארכיאולוגיים ובסלעים שנפגעו ברעידות. הממצאים מאפשרים להבין את אופן ההופעה של רעידות אדמה בזמן ובמרחב ולהעריך את הפגיעה הצפויה מרעידות עתידיות שיפגעו באזור.

 

דיווח בעיתון ״דאר היום״ למחרת הרעש של 11.7.1927

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive