מרכזי מחקר והתמחות Blavatnik Yandex

סוג התוכן: 
קובית תוכן מותאמת אישית
כותרת פריט התוכן: 
קרן בלווטניק למחקר במדעי המחשב יוזמת Yandex ללמידה חישובית
כותרת: 
קרן בלווטניק למחקר במדעי המחשב יוזמת Yandex ללמידה
טקסט: 
קרן בלווטניק למחקר במדעי המחשב | יוזמת Yandex ללמידה חישובית
תמונה: 
קרן בלווטניק למחקר במדעי המחשב יוזמת Yandex ללמידה חישובית
האם להשתמש בתמונת עיגול: 
כותרת להצגה: 
מרכזי מחקר והתמחות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive