סוג האירוע

בחר הכל

סמינרים

כנסים וימי עיון

ימים פתוחים וייעוץ

טקסים ואירועים מיוחדים

הרצאות לקהל הרחב

תחום האירוע

בחר הכל

ביה"ס למדעי כדור הארץ

החוג לגיאופיזיקה

החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

החוג ללימודי הסביבה

סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם: קיימות מערכות מזון בעידן גלובאלי

מר דור פרידמן, דוקטורנט, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

30 באפריל 2019, 14:15 
בניין יד אבנר, אולם 115 
סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם

תקציר:

תהליכי גידול אוכלוסייה וצמיחה כלכלית צפויים להביא לגידול משמעותי בביקוש למזון במהלך העשורים הקרובים. צעדים שונים, דוגמת הגדלת שטחי החקלאות והגדלת התשומות החקלאיות, צפויים להביא לגידול בכמות המזון המיוצר. אולם, לצד זאת הם צפויים להגדיל את הלחצים הסביבתיים שמקורם בפעילות אנושית, תוך השתת פגיעה משמעותית במערכות אקולוגיות ברחבי העולם. אופייה הגלובאלי של מערכת המזון העולמית בא לידי ביטוי בכך שכמות הולכת וגדלה של אנשים במקומות שונים בעולם צורכים מזון המיוצר במערכות אנושיות-סביבתיות מרוחקות ואילו במקרים מסוימים הופך קיומים של  יותר אנשים להיות תלוי במערכות מרוחקות. בעוד מחקרים רבים עוסקים במסחר בין לאומי במזון ובהשפעה הסביבתית של גידול מזון, רק מעטים קושרים בין השניים ובוחנים את ההשפעה הסביבתית באזורים שונים בעולם אשר מונעת על-ידי צריכת מוצרי מזון באזורים אחרים. בהרצאה יוצגו ממצאיו של מחקר אשר בוחן את הלחץ ואת השפעה הסביבתיים אשר קשורים בצריכת המזון של ישראל. מקרה הבוחן של ישראל מדגיש את חשיבות המחקר הבין-אזורי כבסיס למדיניות בין-אזורית פרו-אקטיבית העוסקת בסוגיות, כמו: ביטחון מזון, שימור מגוון מינים ואספקת שירותי מערכת אקולוגית. כיום, חלק ניכר מאספקת המזון בישראל מיובאת ממדינות שונות. ההרצאה תציג מיפוי מדויק (רזולוציה מרחבית של כ-10 ק"מ) של מקורות המזון של ישראל וניתוח של הלחצים אשר מופעלים בשל כך על משאבי טבע (כגון: קרקע ומים) ושל ההשפעות על מגוון מינים ועל שירותי מערכת אקולוגית אחרים (אספקת מי שתייה, בניית קרקעות). 

 

 

מרכזת הסמינר: פרופ' הדס סערוני

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive