• ראשי
 • תכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

   

  (שעות לימוד:  125 ש"ס, מתוכן 72 ש"ס במתמטיקה ו-53 ש"ס בסטטיסטיקה) *

  קורסים, שעות ודרישות קדם:

  תכנית זו מדגישה את היסודות המתמטיים של סטטיסטיקה, הסתברות וחקר ביצועים. היא מתאימה במיוחד למעוניינים להמשיך לתואר מוסמך בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובפרט למסלול "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה ו"מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים.

   

  היקף הלימודים בתכנית 125 ש"ס. תלמידי התכנית ילמדו את הקורס 'מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים' בסמסטר א', שנה א'. פרט לכך התלמידים ילמדו 69 ש"ס מבין קורסי החובה במתמטיקה, המפורטים בפרק תכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה לתואר בוגר אוניברסיטה. מתוך "שביעיית הבחירה" יש ללמוד שלושה קורסים בלבד, ובהם הקורס 'פונקציות ממשיות' שהנו קורס חובה. תלמידי התכנית ילמדו עוד קורס בחירה אחד במתמטיקה (3 ש"ס). סה"כ קורסי מתמטיקה: 72 ש"ס. בנוסף לכך ילמדו התלמידים את הקורסים הבאים מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים בהיקף של 49 ש"ס.

   

  ציון גמר

  עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר, ציון הגמר המורכב מהציונים המשוקללים של כל הקורסים שנדרש התלמיד ללמוד להלן: במתמטיקה (72 ש"ס), בסטטיסטיקה וחקר ביצועים (53 ש"ס).

  הקורסים 'מבוא להסתברות לסטט' ו'הסתברות למדעים' או 'הסתברות למתמטיקאים' ישוקללו בציון הגמר בסטטיסטיקה וחקר ביצועים.

   

   

  לרשימת הקורסים, השעות ודרישות הקדם >

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף קורסי העשרה בהיקף של 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive