• ראשי
 • תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה תכנית תואר שני מחקרי (עם עבודת גמר)

  על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

   

  התוכנית המחקרית לתואר שני היא תוכנית בינתחומית, מותאמת אישית, המוצעת בשני מסלולים – לתואר .M.Sc ולתואר .M.A. כל תלמיד מבצע עבודת מחקר בנושא סביבתי בינתחומי שנבחר על ידו, בהדרכתם של שני מנחים משני תחומי מומחיות שונים – מתכונת המשקפת את התפיסה הבינתחומית של החוג.

   

  מטרת תוכנית היא הקניית ידע על מבנה הסביבה ומרכיביה, על היחסים והשפעות הגומלין בין מרכיבי הסביבה בינם לבין עצמם ובינם לבין הגורמים המשפיעים עליהם ומרכזיות האדם כגורם משפיע ומושפע. התלמידים רוכשים הבנה של גורמים המניעים תהליכים סביבתיים בקנה מידה שונה (ממקומי ועד גלובלי), ונחשפים לטכנולוגיות וגישות סביבתיות ושיטות מחקר עדכניות. התוכנית מטמיעה ראייה כוללנית של הסביבה, ומבססת הבנה של מרכזיות האדם בהשפעה על מבנה ותפקוד הסביבה והשלכות הגומלין המתגלגלות בין האדם לסביבה. הידע, הבנת תהליכים סביבתיים והניסיון המחקרי, מקנים לתלמידים יכולת שיפוט בנושאי סביבה ומאפשרים את מעורבותם בקידום המחקר הסביבתי, טיפוח וקידום חינוך סביבתי, וגיבוש מדיניות סביבתית כבסיס לשימור הסביבה וקידום חברת האדם על עקרונות של פיתוח.

   

  הידע הנרחב והניסיון המחקרי יאפשרו לכם לנתב ולעצב את דרככם המקצועית למגוון כיוונים עם דגש סביבתי.

   

   

  התוכנית המחקרית (עם עבודת גמר)

  השלמות

  עד 8 ש"ס

  סמינר חוגי

  חובת השתתפות במשך 3 סמסטרים במהלך התואר (1 ש"ס)

  שיעור חובה

  14 ש"ס

  שיעורי העמקה בנושא המחקר

  10 ש"ס

  שיעורי בחירה חופשית*

  4  ש"ס

  *מיועד לתלמידים שלא נדרשו לכל מכסת ההשלמות

  הגשת עבודת גמר

  ---

  בחינת גמר בע"פ (הגנה על התזה)

  ---

  סה"כ

  28 ש"ס

   

   

   

  חובת קורסי בטיחות >

   

   

  תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה

  תוכנית תואר שני מחקרי (עם עבודת גמר)

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  סמסטר א'

   

  חובה והשלמה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש"ס

  הערות/דרישות קדם

  0910.1222

  העולם סביבנו – נושאים נבחרים

  2

  לא ייחשב במניין השעות לתואר

  0910.1100

  מבוא לאקופילוסופיה

  2

  לא ייחשב במניין השעות לתואר

  0910.1500

  פרקים במבוא לאקולוגיה

  2

  לא ייחשב במניין השעות לתואר

  0910.6000

  סמינר מחלקתי

  1

  יש להירשם ולהשתתף במשך 3 סמסטרים

  0910.4800

  דיון בבעיות סביבה (פורום מ"א)

  1

   

  0910.4500

  פרויקטים בחקר הסביבה

  4

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 12

   

   

  סמסטר ב'

   

  חובה והשלמה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש"ס

  הערות/דרישות קדם

  0910.6001

  סמינר מחלקתי

  1

  יש להירשם ולהשתתף במשך 3 סמסטרים

  0910.4040

  מושגי יסוד בכלכלת סביבה

  2

   

  0910.4013

  שיטות מחקר לתלמידי התוכנית המחקרית

  2

   

  0910.1000

  דיני איכות סביבה

  2

  לא ייחשב במניין השעות לתואר

  0910.4700

  הכרת בעיות סביבתיות בישראל - קורס סיורי שטח

  3

  חמישה סיורים במהלך סמ' ב' + חמישה מפגשי הכנה

  0910.4070

  סדנת תזה

  1

  התלמיד ישתתף בסדנה בשנה ב'

   

  סה"כ שעות לימוד: 11

   

   

  קורסי העמקה על-פי נושא עבודת הגמר

  התלמיד יונחה ע"י המנחים לבחור מתוך רשימות כלל קורסי תואר שני באונ' בהתאמה לנושא המחקר שלו.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive