• ראשי
 • תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב עם חטיבה במדעי הרוח *

   

  (שעות לשיקלול: 140 ש"ס)

   

  תכנית לימודים זו מקנה ידע נרחב במדעי המחשב. התכנית מיועדת לטובי הסטודנטים המעוניינים להתמחות בצורה מעמיקה בתחום מדעי המחשב ובנוסף משלבת חטיבה במדעי הרוח.  מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה תשתית רחבה במתמטיקה ומדעי המחשב ויחד עם זאת יכולת הבעה ורטוריקה כנדרש במדעי הרוח. הסטודנט ירכוש את הכלים היחודיים לשני התחומים. בוגרי תכנית זו יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים במדעי המחשב ללא כל השלמות.

   

  הנושאים הנלמדים במדעי המחשב כוללים הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, אלגוריתמים לפתרון בעיות שונות ומודלים מתמטיים למכונות חישוב ושפות.

   

  עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר: ציון במדעי המחשב וציון בחטיבה במדעי הרוח.

   

  להלן מבנה הלימודים בתכנית זו:

  1. 57 ש"ס קורסי חובה במדעי המחשב.

  2. 36 ש"ס קורסי חובה במתמטיקה וסטטיסטיקה.

  3. 15 ש"ס קורסי בחירה במדעי המחשב.

  4. 8 ש"ס קורס בחירה ממתמטיקה.

  5. 6 ש"ס קורסי חובה במדעי הרוח.

  6. 18 ש"ס חטיבה במדעי הרוח – פירוט הבחירות בחטיבה מופיע בהמשך.

  (סה"כ 24 ש"ס במדעי הרוח.)

   

   

  * "בכפוף לאישור מוסדות האוניברסיטה".

   

   

   

  תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב עם חטיבה במדעי הרוח

   

  שנה א'

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  סמסטר א' (1) - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.1101

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

  4

  3

   

   

  0366.1111

  אלגברה לינארית 1א'

  4

  3

   

   

  0368.1105

  מבוא מורחב למדעי המחשב

  4

  2

   

  מתמטיקה בדידה או במקביל

  0368.1118

  מתמטיקה בדידה

  4

  2

   

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 1א' או במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 26

  סה"כ שעות משוקללות: 26

   

   

  סמסטר ב' – קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.2010

  מבוא להסתברות

  3

  2

   

  מתמטיקה בדידה,

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א' במקביל,

  אלגברה לינארית 2א' במקביל

  0366.1102

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

  4

  3

   

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א',
  אלגברה לינארית 1א' במקביל

  0366.1112

  אלגברה לינארית 2א'

  4

  2

   

  אלגברה לינארית 1א'

  0368.2157

  תוכנה 1

  3

  1

   

  מבוא מורחב למדעי המחשב

  0368.2158

  מבני נתונים

  3

  1

   

  מבוא מורחב למדעי המחשב, תוכנה 1 במקביל,

  מבוא להסתברות במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 26

  סה"כ שעות משוקללות: 26

   

   

  לימודי חטיבה במדעי הרוח

   

  קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0662.1011

  או

  0662.1308

  או

  0662.1757

  או

  0618.1032

  מבוא למחשבה הומניסטית

  או

  מבוא לרב-תחומיות

  או

  מבוא למחשבה ביקורתית

  או

  מבוא למחשבה לפילוסופיה חדשה

  2

   

   

   

  0662.1450

  או

  0662.2235

  רטוריקה-היסטוריה ותיאוריה

  או

  ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים

  2

   

   

   

  0662.1010

  כתיבה אקדמית (סדנה)

   

  2

   

   

   
  סה"כ שעות לימוד: 6

  סה"כ שעות משוקללות: 6

   

   

  שנה ב'

   

  סמסטר א' (3) – קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2301

  סטטיסטיקה למדעי המחשב

  3

  1

   

  מבוא להסתברות

  0368.2159

  מבנה מחשבים

  3

  1

   

  תוכנה 1 או

  במקביל

  0368.2160

  אלגוריתמים

  3

  1

   

  מבני נתונים

  0368.2161

  פרויקט תוכנה [1]

  2

   

   

  תוכנה 1,

  מבני נתונים

  0368.2200

  מודלים חישוביים

  3

  1

   

  מבוא מורחב למדעי המחשב

   

  סה"כ שעות לימוד: 18

  סה"כ שעות משוקללות: 18

   

   

  סמסטר ב' (4) – קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0368.2162

  מערכות הפעלה

  3

  1

   

  מבני נתונים,

  מבנה מחשבים,

  פרויקט תוכנה

  0368.2170

  לוגיקה למדעי המחשב

  3

  1

   

  מתמטיקה בדידה,

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א',

  אלגברה לינארית 2א'

  0368.3168

  סיבוכיות

  3

  1

   

  אלגוריתמים,

  מודלים חישוביים

   

  סה"כ שעות לימוד: 12

  סה"כ שעות משוקללות: 12

   

   

  סמסטר א' או ב' – קורסי בחירה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.xxxx

  קורס בחירה במתמטיקה (מרשימת הקורסים בהמשך)

  3

  1

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 4

  סה"כ שעות משוקללות: 4

   

   

  שנה ג'

   

  סמסטר' א' או ב' (5+6) – קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0368.3133

  קומפילציה

  3

  1

   

  מערכות הפעלה,

  מודלים חישוביים

  0368.35xx

  סדנה + מעבדה [2]

  2

  3

   

   

  0368.xxxx

  סמינר

  2

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 11

  סה"כ שעות משוקללות: 11

   

   

  סמסטר' א' או ב' (5+6) – קורסי בחירה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0368.xxxx

  קורסי בחירה במדעי המחשב

  15

   

   

   

  0366.xxxx

  קורס בחירה במתמטיקה (מרשימת הקורסים בהמשך)

  3

   

  1

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 19

  סה"כ שעות משוקללות: 19

   

   

  לימודי חטיבה במדעי הרוח שנים ב' – ג'

   

  קורסי חובה

   

  יש לבחור 6-5 קורסים, 2-1 סדנאות, ו-2 סמינרים במהלך השנתיים (18 ש"ס) [3]

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0618.1041

  מבוא לפילוסופיה של המדע

  2

   

   

   

  0662.2607

  משחקי מחשב – היסטוריה ותיאוריה

  2

   

   

   

  0659.2118

  היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (א)

  2

   

   

   

  0662.2119

  הפילוסופיה של הטכנולוגיה

  2

   

   

   

  0662.2255

  רטוריקה מעשית (סדנה)

   

  2

   

   

  0662.2604

  אתיקה יישומית

  2

   

   

   

  0618.1059

  מבוא לאסתטיקה

  2

   

   

   

  0662.2603

  תרבות הסייבר ומדע בדיוני

  2

   

   

   

  0618.1037

  מבוא לתורת ההכרה ומטאפיזיקה

  2

   

   

   

  0659.5155

  תיאוריה חברתית מודרנית

  2

   

   

   

  0659.4613

  פילוסופיה של המדע למתקדמים

  2

   

   

  מבוא לפילוסופיה של המדע

   

  היסטוריה של המתימטיקה

  2

   

   

  (לא בטוח)

  0659.2119

  היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (ב)

  2

   

   

  היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (א)

   

  ההיגיון של הברירה הטבעית - מבוא לפילוסופיה של הביולוגיה

   

  2

   

  (קורס בפיתוח)

   

  כתיבה יוצרת: סיפורת (סדנה)

   

  2

   

   

   

  עבודת צוות וקבלת החלטות (סדנה)

   

   

   

   

   

   

  סמינרים:

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0662.3125

  עובדות ופרשנות במדעי הרוח ובמדעים המדויקים

  2

   

   

   

  0662.3126

  תרבות אלגוריתמית

  2

   

   

   

  0662.3120

  תורת המחלוקות

  2

   

   

   

  0659.2146

  מהי הלשון? תשובות מהפילוסופיה והבלשנות

  4

   

   

   

  0659.2134

  מושג האינדוקציה ובעיית אינדוקציה: על ההיסקים מהניסיון

  4

   

   

   

  0659.2502

  פילוסופיה של בינה מלאכותית

  4

   

   

   

  0659.2572

  נורמות חברתיות

  4

   

   

   

  0659.1994

  המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנליטית

  4

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 18

  סה"כ שעות משוקללות: 18

   

   

   


   

  [1]    + 2 ש"ס תרגיל - רשות.

  [2]   הקורס ינתן באנגלית.

  [3]  סטודנטים המעוניינים בכך, רשאים ללמוד גם קורסים אחרים במדעי הרוח, באישור יועץ התוכנית.

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive