• ראשי
 • תכנית לימודים דו-חוגית במדעי המחשב ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

   

  (שעות לימוד:  127-126 ש"ס מתוכם 55 ש"ס ממדעי המחשב) *

   

  קורסים, שעות ודרישות קדם:

  התכנית משלבת לימודים בסטטיסטיקה, בחקר ביצועים, ובמדעי המחשב, וכלולים בה קורסים עיוניים ומעשיים התכנית מהווה הכנה טובה ביותר לקראת השתלבות בתחומים המבוקשים ביותר בתעשיית Hi-Tech  ובמיוחד במדעי המידע ולמידה חישובית (machine learning). התכנית גם מאפשרת לבוגריה להמשיך בלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב, בסטטיסטיקה ובחקר ביצועים. התכנית כוללת 21 ש"ס של רקע מתמטי, 51-50 ש"ס בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ו-55 ש"ס במדעי המחשב.

   

  ציון גמר

  עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר. ציון הגמר מורכב מהציונים המשוקללים של כל הקורסים שנדרש התלמיד ללמוד כמפורט להלן.

   

   

  לרשימת הקורסים, השעות ודרישות הקדם >

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף קורסי העשרה בהיקף של 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive