• ראשי
 • תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי המחשב ובכימיה

   

  (שעות לימוד: 158 ש"ס, שעות לשיקלול: 154 ש"ס) *

   

  יועץ התכנית

  פרופ' יעל רויכמן מביה"ס לכימיה.

   

  תכנית לימודים זו מורכבת מ-

  1. קורסים בכימיה בהיקף 90 ש"ס, לשיקלול: 86 ש"ס (מתוכן 5 ש"ס קורסי בחירה).
  2. קורסים במדעי המחשב בהיקף 68 ש"ס (מתוכן 3 ש"ס קורסי בחירה).

   

   

  מעבר מתכנית כימיה חד-חוגית לדו-חוגית כימיה מדעי המחשב בתום שנה א'

  תלמיד בבית הספר לכימיה, שמעונין לעבור מתכנית חד-חוגית, יוכל באישור ועדת ההוראה של בית הספר לכימיה, ללמוד בסמסטר א' את הקורסים "מבוא מתמטי לפיזיקאים 1" ו"חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב'" במקום "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג'" ו"אלגברה לינארית 1ב'".

   

  סטודנט שנה א' בכימיה שהישגיו בקורסים של סמסטר א' יהיו גבוהים, יהיה רשאי להגיש בקשה ללמוד את הקורס "מתמטיקה בדידה" ו"מבוא מורחב למדעי המחשב" בסמסטר ב'. הבקשות יטופלו באופן מתואם על ידי ועדת ההוראה של שני בתי הספר.

   

  המעבר לתכנית דו-חוגית יאושר בתום שנה א' על ידי ועדת ההוראה של בית הספר למדעי המחשב, למי ששמר על רמת הישגים גבוהה והשיג ציון סביר ב"מתמטיקה בדידה" (תלמידים שיורשו ללמוד את הקורס יוכלו לקבל היתר מוועדת הוראה לדחות את לימודי הקורס "תכנות", שאינו קורס נדרש בתכנית הדו-חוגית עם מדעי המחשב).

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

   

   

   

  תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי המחשב

   

  שנה א'

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0321.1838

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 [1]

  4

  2

  6

  חדו"א 1א במקביל

  0351.1105

  כימיה כללית 1

  5

  2

  7

   

  0351.1110

  כימיה כללית 2

  3

  2

  4

   

  0351.1810

  פיזיקה כללית א' 1

  4

  2

  6

   

  0351.1811

  מעבדה בפיזיקה א'1

  4

   

  3

   

  0366.1100

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים

  4

  2

  6

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 34

  סה"כ שעות משוקללות: 32

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0321.1836

  הסתברות וסטטיסטיקה 2

  3

  1

  4

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

   

  0321.1839

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 [2]

  4

  2

  6

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  חדו"א 1א'

  0351.1108

  מעבדה בכימיה 1

  7

   

  7

  כימיה כללית 1,

  כימיה כללית 2

  0351.1109

  מבוא לכימיה אורגנית

  2

  1

  3

  כימיה כללית 1

  0351.1812

  פיזיקה כללית א'2

  6

   

  6

  פיזיקה כללית א'1

  0351.1825

  קינטיקה

  2

  1

  3

  כימיה כללית 1,

  כימיה כללית 2,

  חדו"א 1א

  0368.1118

  מתמטיקה בדידה

  4

  2

  6

  חדו"א 1א,

  אפשר במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 35

  סה"כ שעות משוקללות: 35

   

   

  שנה ב'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.2000

  הדרכת בטיחות

   

   

   

   

  0321.2117

  שיטות נומריות בפיזיקה [3]

  2

  2

  4

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  מבוא מורחב למדעי המחשב במקביל

  0351.2202

  תרמודינמיקה

  4

  2

  6

  קורסי הכימיה של שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

  0351.2304

  כימיה אורגנית 1

  4

  1

  5

  כימיה כללית 1,

  מבוא לכימיה אורגנית

  0368.1105

  מבוא מורחב למדעי המחשב

  4

  2

  6

  מתמטיקה בדידה או במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 21

  סה"כ שעות משוקללות: 21

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.2206

  קוונטים וקשר כימי

  5

  2

  6

  קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),

  תרמודינמיקה

  0351.2210

  מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

  4

   

  4

  קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית),

  תרמודינמיקה

  0351.2212

  אופקים בכימיה [4]

  2

   

  1

   

  0351.2305

  כימיה אורגנית 2

  4

  1

  5

  כימיה אורגנית 1

  0368.2157

  תוכנה 1

  3

  1

  4

  מבוא מורחב למדעי המחשב

  0368.2158

  מבני נתונים

  3

  1

  4

  מבוא מורחב למדעי המחשב, תוכנה 1 במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 26

  סה"כ שעות משוקללות: 24

   

   

  ניתן ללמוד את הקורס הנ"ל בסמסטר ב' בשנה ב' או בשנה ג':

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.2302

  מעבדה בכימיה אורגנית

  8

   

  8

  כימיה אורגנית 1,

  מעבדה בכימיה 1,

  כימיה אורגנית 2 במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 8

  סה"כ שעות משוקללות: 8

   

   

  שנה ג'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.3002

  הדרכת בטיחות

   

   

   

   

  0351.3208

  מבוא לספקטרוסקופיה

  2

  1

  3

  קוונטים וקשר כימי

  0368.2159

  מבנה מחשבים

  3

  1

  4

  תוכנה 1 או במקביל

  0368.2160

  אלגוריתמים [5]

  3

  1

  4

  מבני נתונים

  0368.2161

  פרויקט תוכנה  [6]

  2

   

  2

  מבני נתונים,

  תוכנה 1

  0368.2200

  מודלים חישוביים

  3

  1

  4

  מבוא מורחב למדעי המחשב,

  מתמטיקה בדידה

   

  סה"כ שעות לימוד: 17

  סה"כ שעות משוקללות: 17

   

   

  יש לבחור קורסים מכימיה בהיקף כולל של 5 ש"ס, וממדעי המחשב בהיקף כולל של 3 ש"ס, מתוך רשימת הקורסים המופיעה בסמסטר א' או ב'

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.2803

  פיזיקה כללית ב'1

  3

  2

  5

  פיזיקה כללית א'1,

  פיזיקה כללית א'2,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

  0351.3108

  סימטריה

  3

   

  3

  קוונטים וקשר כימי,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, 

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

  0351.3111

  עקרונות סינתזה אורגנית

  3

   

  3

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2

  0351.3113

  מבוא לתופעות אקראיות [7]

  3

   

  3

  מומלץ תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל

  0351.3207

  יסודות התהודה המגנטית

  3

  1

  4

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3209

  תרמודינמיקה סטטיסטית

  3

   

  3

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3212

  כימיה קוונטית

  4

   

  4

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3308

  יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2

  0351.3311

  יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית

  2

   

  2

   

  0351.3312

  סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

  6

   

  6

  בתיאום עם המנחה,

  הדרכת בטיחות

  0351.3402

  שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

  2

   

  2

  קורסי הכימיה של שנה א'

  0351.3816

  מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

  4

   

  4

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי,

  מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

  מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0368.2162

  מערכות הפעלה

  3

  1

  4

  מבני נתונים,

  מבנה מחשבים,

  פרויקט תוכנה

  0368.35xx

  סדנה במדעי המחשב + מעבדה [8]

  2

  3

  5

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 9

  סה"כ שעות משוקללות: 9

   

   

  סמסטר ב' - קורסי בחירה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.3203

  כימיה אורגנית פיזיקלית [9] [10]

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2,

  מעבדה בכימיה אורגנית

  0351.3217

  מבוא לתורת המצב המוצק

  3

   

  3

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3302

  כימיה אורגנית מתקדמת [9]

  3

   

  3

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2

  0351.3312

  סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

  6

   

  6

  בתיאום עם המנחה,

  הדרכת בטיחות

  0351.3407

  מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

  4

   

  4

  שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

  מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

  0351.3408

  כימיה אי-אורגנית מתקדמת

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2,

  מומלץ סימטריה

  0351.3820

  אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [9], [10]

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.4101

  מבוא לדינמיקה כימית [11]

  3

   

  3

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.4822

  תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [11]

  3

   

  3

  קוונטים וקשר כימי

  0368.xxxx

  קורסי בחירה במדעי המחשב [12]

  3

   

  3

   

   

   

   


   

  [1]   הקורס מחושב במסגרת השעות במדעי המחשב.

  [2]   הקורס מחושב במסגרת השעות במדעי המחשב.

  [3]   שעות הקורס מחושבות בתוכנית של כימיה.

  [4]    הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

  [5]   ניתן ללמוד את הקורס גם בסמסטר ב', אם מערכת השעות מאפשרת זאת.

  [6]   2 ש"ס תרגיל - רשות.

  [7]    הקורס יילמד באנגלית.

  [8]   הסדנה תינתן באנגלית.

  [9]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה.

  [10]  תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

  [11]  לא יילמד בתש"ף.

  [12]  לתלמידים המעונינים להמשיך ללמוד לתואר מוסמך במדעי המחשב, מומלץ ללמוד את הקורסים 'סיבוכיות' ו-'לוגיקה למדעי המחשב'. ראה פירוט קורסים במדעי המחשב. ניתן ללמוד את הקורסים הנ"ל גם בסמסטר א'.

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive