תוכנית לימודים לתואר ראשון כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ, עם הדגש בלימודי סביבה (הכ"ס)

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לימוד בתכנית: 247.5-245.5 ש"ס, מתוכן: 82-80 ש"ס במדעי כדור הארץ) 

 

מטרת התואר הכפול היא להכשיר בוגרי תואר ראשון הן בהנדסה מכנית והן במדעי כדור הארץ, עם הדגש בלימודי סביבה.

 

התוכנית מציעה מבט בינתחומי ייחודי על הקשר שבין הנדסה מכנית ותשתיות לבין מדעי כדור הארץ, משאבי טבע וסביבה. במסגרת התוכנית ירכשו הסטודנטים את הכלים הפיסיקליים, המתמטיים והחישוביים יחד עם מודעות להיבטים האתיים והסביבתיים של הנדסה ומדעי כדור הארץ, באופן שיכשיר אותם להיות מומחים בתחומם, ובעלי ראייה מערכתית רחבה.

 

בוגרי התוכנית צפויים להשתלב בתעשיה ובחברות העוסקות במחצבים ובמשאבי טבע וסביבה,  בתחום הנדסת מאגרי גז ונפט, הידרולוגיה, חיפוש וכריית מחצבים, ובפרויקטים תשתיתיים גדולים, בחברות היי טק העוסקות באנרגיות מתחדשות, קיימות, ועוד. כמו-כן, באפשרות בוגרי התוכנית להשתלב בגופי רגולציה או ייצוג של גופים העוסקים בתחום זה, בארץ ובחו"ל, וכן במסגרת מוסדות ממשלתיים (כמו המכון הגיאולוגי או השירות המטאורולוגי).

 

סדר הלימודים

משך הלימודים הוא ארבע שנים וחצי (תשעה סמסטרים), ובסיומם יוענקו לבוגרים שני תארים במקביל: תואר "בוגר אוניברסיטה" במדעי כדור הארץ, ותואר "בוגר אוניברסיטה" בהנדסה מכנית. יינתן ציון גמר נפרד לכל אחד מהתארים.

 

כל סטודנט יידרש ללמוד במהלך התואר הכפול חמישה קורסי בחירה, (20-17.5 ש"ס) מביה"ס להנדסה מכנית, קורסי בחירה מביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (5-3 ש"ס) וארבעה קורסי בחירה (8 ש"ס) מלימודי סביבה  (בכל שנה אקדמית יוצעו שניים מבין קורסי הבחירה. כלומר,  כל קורס הכלול ברשימת קורסי הבחירה יוצע אחת לשנתיים). רשימת קורסי הבחירה של כל בית-ספר מופיעה לאחר שנה ה'.

 

חלוקת השעות בתוכנית

קורסים בהנדסה מכנית:           150.5 שעות

קורסים במדעי כדור הארץ *:   82-80 שעות

קורסים בנושאי סביבה:           15 שעות

סה"כ:                                 247.5-245.5 שעות    

 

תנאי מעבר משנה לשנה

מצב לימודים תקין בכל הקורסים (ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים) וממוצע ציונים כולל 70 ומעלה.

 

 

* קורסים פיזיקליים ומתמטיים, המהווים את הבסיס ללימודי מדעי כדור הארץ, ניתנים במסגרת הקורסים בהנדסה מכנית. 

 

 

 

תוכנית לימודים לתואר ראשון כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ, עם הדגש בלימודי סביבה (הכ"ס)

 

שנה א'

 

סמסטר א' (1) - קורסי חובה

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0509.1510

גרפיקה הנדסית

1

2

2

3

 

0509.1820

תכנות

2

2

 

3

 

0509.1624

אלגברה ליניארית

5

2

 

6

 

0509.1646

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב

4

2

 

5

 

0542.1800

מבוא להנדסה מכנית [1]

 

 

 

 

 

0910.1100

מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית

2

 

 

2

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

סמסטר ב' (2) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

 

 

2

2

 

0509.1647

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב

4

2

 

5

חדו"א 1ב,

אלגברה ליניארית

0509.1645

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

 

3.5

חדו"א 1ב,

אלגברה ליניארית

0542.1810

מכניקה של חלקיקים

3

2

 

4

 

0542.1820

סטטיקה של גוף קשיח

3

1

 

3.5

מכניקה של חלקיקים

0341.2221

מבוא לכימיה

4

 

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' (3) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

 

5

מכניקה של חלקיקים

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

 

2.5

חדו"א 2ב

 

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

3

1

 

3.5

סטטיקה של גוף קשיח

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)

4

1

 

4.5

משוואות דיפרנציאליות רגילות,

סטטיקה של גוף קשיח

0542.2600

תרמודינמיקה (1)

3

2

 

4

חדו"א 1ב,

מכניקה של חלקיקים,

מבוא לכימיה

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 19.5

 

 

סמסטר ב' (4) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

 

3.5

תכנות,

משוואות דיפרנציאליות רגילות

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

 

2.5

חדו"א 1ב,

משוואות דיפרנציאליות רגילות,

פונקציות מרוכבות

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

 

2.5

משוואות דיפרנציאליות רגילות,

פונקציות מרוכבות,

אנליזה הרמונית

0542.2500

מכניקת הזורמים (1)

3

2

 

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות,

תרמודינמיקה (1),

מכניקת המוצקים (1) דינמיקה של גוף קשיח

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

 

3.5

מבוא לכימיה

 

0581.1132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

 

 

1

0.5

מבוא למדע והנדסת חומרים במקביל

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה

4

 

 

4

 

0341.1206

מבוא לגאופיזיקה

3

 

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ

 

סה"כ שעות לימוד: 27

סה"כ שעות משוקללות: 23.5

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' (5) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0542.2400

תכן מכני (1)

2

2

 

3

מכניקת המוצקים (1),

מבוא למדע והנדסת חומרים,

גרפיקה הנדסית

0542.3620

מעבר חום

3

1

 

3.5

מכניקת הזורמים (1),

משוואות דיפרנציאליות חלקיות,

אנליזה הרמונית,

תרמודינמיקה (1)

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

 

3.5

חדו"א 1ב,

חדו"א 2ב,         

לגברה ליניארית

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה [2]

3

 

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.2000

מעבדת שדה בגאולוגיה (קורס מרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

 

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים

3

 

 

3

אלגברה ליניארית,

 חדו"א 1ב,

חדו"א 2ב,

משוואות דיפרנציאליות רגילות,

מכניקה של חלקיקים,

פונקציות מרוכבות,

תרמודינמיקה (1)

0910.1150

אקולוגיה תעשייתית

3

 

 

3

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

 

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 27

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

סמסטר ב' (6) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0542.3792

הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה

2

 

2

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקת הזורמים (1),

אלקטרוניקה בסיסית

0542.4091

מעבדה במכניקת המוצקים

 

 

2

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים,

מכניקת המוצקים (1)

0512.1205

מבוא למעגלים: מערכות ואותות חשמליים

3

1

4

3.5

פיזיקה (2),

משוואות דיפרנציאליות רגילות

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית - מוצקים

3

 

 

3

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה ,

חדו"א 1א,     

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2301

מבוא למערכת השמש [3]

4

 

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

 

 

3

מכניקה של חלקיקים,

פיזיקה (2),

מבוא למדעי האטמוספירה,

מכניקת הרצף זורמים,

אלגברה ליניארית,

חדו"א 1ב,

חדו"א 2ב,

משוואות דיפרנציאליות רגילות,

מכניקת רצף זורמים,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.2206

טקטוניקה ואנליזה גאודטית [4]

2

 

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

 

סה"כ שעות לימוד: 22

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

שנה ד'

 

סמסטר א' (7) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0341.3021

אוקינוגרפיה פיזקלית

3

 

 

3

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים,

מבוא למטאורולוגיה דינמית

0542.4092

מעבדת זרימה ומעבר חום

 

 

 

3.5

תרמודינמיקה (1),

הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה,

מכניקת הזורמים (1),

מעבר חום

 

קורס בחירה – הנדסה מכנית

 

 

4

3.5

 

0542.4010

פרוייקט

3

 

 

3

 

0542.3243

מבוא לבקרה

3

2

0.5

4.5

מבוא למעגלים,

מערכות ואותות חשמליים

0542.4351

הנדסה ימית [5], [6]

4

 

 

3.5

מעבר חום,

מכניקת הזורמים (1),

תרמודינמיקה (1)

0341.3207

גאודינמיקה

3

 

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה, 

גיאולוגיה סטרוקטורלית,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2

0341.3214

עיבוד אותות גיאופיזיים

3

 

 

3

אנליזה נומרית,

מחשבים לפיזיקאים,

מבוא לגאופיזיקה

0341.3211

דינאמיקה של מערכות סינופטיות

3

 

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מבוא למטאורולוגיה דינמית

0341.3106

מבוא ללוויינות  [7]

2

 

 

2

מבוא למערכת השמש

 

סה"כ שעות לימוד: 33.5

סה"כ שעות משוקללות: 33

 

 

סמסטר ב' (8) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0542.4020

פרוייקט

3

 

 

4

כימיה בסיסית,

מכניקת הזורמים (1)

0542.4125

מבוא להנדסת סביבה [8] [9]

4

 

 

3.5

 

0341.3013

תורת האקלים

 

3

 

 

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית,

אנליזה נומרית,

פיזיקה של האטמוספירה,

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

 

 

3

גיאודינמיקה,

אנליזה נומרית,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת המוצקים (1) במקביל

0341.3205

שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז

3

 

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מבוא לעיבוד אותות סייסמיים

0341.3236

מעבדה בסייסמיקה רדודה

3

 

 

3

מבוא לגאופיזיקה,

שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז במקביל

0341.3018

סכנות טבע[10]

 

3

 

 

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית,

מבוא למדעי האטמוספירה,

פיזיקה של האטמוספירה

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

 

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מבוא למדעי האטמוספירה

 

סה"כ שעות לימוד:26 

סה"כ שעות משוקללות:26.5

 

 

שנה ה'

 

סמסטר א' (9) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

 

שלושה קורסי בחירה – הנדסה מכנית

12

 

 

10.5

 

0341.3014

מבוא לדינמיקה לא ליניארית ותורת הכאוס

3

 

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים ,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0349.2913

הידרוגאולוגיה כלים כימיים ואיזוטופים

4

 

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

 

קורסי בחירה בלימודי סביבה

8

 

 

8

 

 

קורסי בחירה בגאופיזיקה

5-3

 

 

5-3

 

 

סה"כ שעות לימוד:30-32 

סה"כ שעות משוקללות: 28.5-30.5

 

 

קורסי בחירה

 

 

רשימת קורסי הבחירה של ביה"ס להנדסה מכנית    

 

(ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן)

יש לבחור חמישה קורסים (20-17.5 ש"ס) מהרשימה שלהלן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0542.4132

אנרגיה מתחדשת

4

 

 

3.5

מעבר חום,

מכניקת הזורמים (1),

תרמודינמיקה (1)

0542.4121

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה

4

 

 

3.5

מכניקת הזורמים (1)

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

4

 

 

3.5

מכניקת הזורמים (1)

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

 

 

3.5

מכניקת הזורמים (1)

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

 

 

 

מכניקת המוצקים (1)

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

 

 

3.5

מכניקת המוצקים (1)

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר [11]

4

 

 

3.5

מעבר חום,

מכניקת הזורמים (1)

0512.1204

המרת אנרגיה והנע חשמלי

2

1

0.5

2.5

פיזיקה (2),

מבוא למעגלים,

מערכות ואותות חשמליים

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

 

 

3.5

תרמודינמיקה (1)

 

 

 

רשימת קורסי הבחירה של ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר

 

רשימת קורסי הבחירה של החוג ללימודי הסביבה – יש לבחור ארבעה קורסים  (8 ש"ס) מהרשימה שלהלן (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים)

 

ניתן ללמוד את הקורסים הבאים החל משנה ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

 

2

 

0910.4033

ביו הנדסה סביבתית

2

 

 

2

 

0910.xxxx

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה [12]

2

 

 

2

פרקים במבוא לאקולוגיה

 

 

ניתן ללמוד את הקורסים הבאים החל משנה ג'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0910.4003

משק המים בישראל

2

 

 

2

 

0910.4015

אדריכלות אקולוגית

2

 

 

2

 

0910.4017

לימנולוגיה – מדעי המים המתוקים

2

 

 

2

 

 

 

רשימת קורסי הבחירה מהחוג לגאופיזיקה

 

יש לבחור 3 ש"ס עד 5 ש"ס (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים)

 

ניתן ללמוד את הקורסים החל משנה ב' (מותנה בעמידה בדרישות הקדם)

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0341.3245

פיזיקה של כוכבים [13]

3

 

 

3

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

 

0341.3019

פלנטות מחוץ למערכת השמש 1

3

 

 

3

מבוא לאסטרופיזיקה

0341.4009

פיזיקה של שביטים  

3

 

 

3

מבוא למערכת השמש,

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

מחשבים לפיזיקאים,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

 

2

 

0349.4434

חישה מרחוק למתקדמים

4

 

 

4

חישה מרחוק

 

נושאים באוקינוגרפיה פיזיקלית

3

 

 

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

 

גיאולוגיה של הסביבה הימית 1

3

 

 

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

 

 

 


 

[1]   הקורס ללא בחינה ולכן אינו נכלל בחישוב הממוצע לתואר. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[3]    השם הקודם במערכת - "מכניקה מסלולית בסיסית" ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד – "כדור      ארץ כפלנטה".

[4]    השם הקודם - "גאולוגיה סטרקטורלית"

[5]   קורסי חובה במסלולים של הנדסה מכנית.

[6]    ניתן להחליף את הקורס בקורס "זורמים 2" שיינתן בסמסטר ב'.

[7]    הקורס לא יילמד בתש"ף.

[8]   הקורס יתקיים בתש"ף באופן חד-פעמי בסמסטר א'.

[9]   ניתן להחליף את הקורס בקורס "זורמים 2" שיינתן בסמסטר ב'.

[10]  הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[11]  לא יילמד בתש"ף.

[12]  הקורס יילמד החל מתשפ"א. ניתן ללמוד את הקורס החל משנה ג'. הקורס מוכר לתואר שני.

[13]  לא יילמד בתש"ף.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>