תוכנית לימודים משולבת במדע והנדסה של חומרים ובכימיה *

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לימוד: 230 ש"ס, מתוכן בכימיה 87.5-81.5 ש"ס

שעות לשיקלול: 212.5-211.5 ש"ס מתוכן בכימיה 83.5-77.5 ש"ס) *

 

תוכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון במדע והנדסה של חומרים ובכימיה משותפת למחלקה למדע והנדסה של חומרים ולבית הספר לכימיה, לתלמידים שהחלו לימודיהם בתוכנית בשנת הלימודים תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז בלבד.

 

החל משנת הלימודים תשע"ז נפתחה תוכנית לתואר כפול במדע והנדסה של חומרים ובכימיה.

תלמידים שלומדים בתוכנית המשולבת יוכלו לעבור לתוכנית התואר הכפול בהתאם לתנאים שמפורסמים בפקולטה להנדסה.

 

מרכז התוכנית מטעם ביה"ס לכימיה – פרופ' עודד הוד

מרכז התוכנית מטעם הפקולטה להנדסה - פרופ' עמית כהן

 

התוכנית מיועדת להכשיר מהנדסים וחוקרים בעלי יסודות חזקים הן במדע בסיסי והן בטכנולוגיה, עם יישומיות וראיה מערכתית רחבה, הנדרשת בעולם הטכנולוגי המודרני.

 

התוכנית תקנה לסטודנטים בסיס ידע במדעים מדויקים בכלל ובכימיה בפרט, בשילוב הבנה מוצקה של הקשר בין שיטות ההכנה, המבנה (מרמת המוצר המאקרוסקופי ועד הרמה האטומית), התכונות (מכאניות, חשמליות, אופטיות, מגנטיות, ביולוגיות, וכו') והיישומים של חומרים. התוכנית מביאה לידי ביטוי את המגמה בעולם לרב-תחומיות ותקנה לבוגרי התוכנית באוניברסיטת תל-אביב יתרון יחסי הן במו"פ והן בתעשייה. בוגרי התוכנית יהיו בעלי ידע רב-תחומי, המשלב מדעים מדויקים (כימיה, פיזיקה ומתמטיקה) עם הנדסה (בעיקר – חשמל, מכאנית, ביו-רפואית וכימית), וגם ביולוגיה. כמו כן, שילוב זה יפתח בפניהם אפשרויות נוספות ללימודי המשך באקדמיה.

 

מבנה תוכנית הלימודים:

השנתיים הראשונות של התואר מתמקדות בקורסי כימיה, מתמטיקה ופיזיקה ובקורסי בסיס בהנדסה.

 

בשנים השלישית והרביעית הדגש הוא על קורסים במדע והנדסה של חומרים ובכימיה. על-מנת לאפשר לבוגרים להשתלב בהצלחה גם במו"פ בתחומי הכימיה, הן באקדמיה והן בתעשייה, התוכנית כוללת את רוב קורסי החובה (מתחום הכימיה) בתוכנית הלימודים הרגילה בביה"ס לכימיה וכן קורסי בחירה, כולל מעבדות, במגוון נושאים כגון הקשר בין מבנה לתכונות של חומרים, קוונטים וקשר כימי, קינטיקה ותרמודינמיקה של מערכות כימיות, מעברי פאזות, פני שטח ומשטחי ביניים, כימיה אורגנית, תכונות פיזיקליות וכימיות של חומרים, תכונות מכאניות של חומרים, ספקטרוסקופיה ושיטות אפיון, מתכות וחומרים אל-מתכתיים, חומרים מרוכבים, חומרים חכמים, מידול ותכן חומרים באמצעות מחשב, שיטות אפיון, תהליכי ייצור, הגנת חומרים מפני הסביבה וחקר כשל, חומרים והתקנים אלקטרוניים, חומרים לאגירת ולהמרת אנרגיה, ביו-חומרים, מערכות מיקרו-אלקטרו-מכאניות, וכיו"ב. הואיל ומעבדות הוראה הן, כלי חשוב בהכשרת מדענים ומהנדסים מצוינים גם יחד, נבנתה תוכנית לימודים הכוללת מגוון רחב של מעבדות מתקדמות, המצוידות במכשור חדיש.

 

במסגרת קורסי בחירה בכימיה ניתן לבחור בפרויקט מחקר (נסיוני או תיאורטי) שווה ערך ל-6 ש"ס, אשר יתבצע בבית הספר לכימיה. פרויקט מחקר שייעשה במסגרת אחרת, לא יוכר. בסיום הפרויקט חובה להגיש עבודה מסכמת בכתב. השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

 

הסמסטר התשיעי מוקדש לביצוע פרויקט גמר בהנחיית חברי סגל מהמחלקה למדע והנדסה של חומרים ו/או מביה"ס לכימיה.  אפשרי שיתוף פעולה עם התעשייה (כולל ביצוע הפרויקט בה, בהנחיה משותפת עם נציג מטעמה). סטודנטים מצטיינים יוכלו לבצע את פרויקט הגמר החל מחופשת הקיץ שלאחר שנת הלימודים השלישית ו/או לפרוש אותו על סמסטרים 7 ו- 8, כך שיתאפשר להם להשלים את התואר המשולב בארבע שנים (8 סמסטרים). מטרת הפרויקט להעמיק את הידע בנושא המעניין את הסטודנט, לחשוף אותו לשיטות מחקר מתקדמות ו/או לתעשייה רלבנטית, ולתת לו כלים לחשיבה יצירתית, יזמות ועבודה עצמאית. לאור חשיבות פרויקט הגמר בהכשרה המעשית של הסטודנטים, הוקצו לו 12 ש"ס, יותר מהמקובל בתוכניות דומות אחרות.

 

התוכנית תקנה יסודות מוצקים להמשך מחקר, הן בתארים מתקדמים באקדמיה והן מחקר ופיתוח בתעשייה.  בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך ללימודי תארים מתקדמים הן בהנדסה והן בבית הספר לכימיה.

 

כדי לזכות בתואר בוגר אוניברסיטה (B.Sc.) בתוכנית משולבת במדע והנדסה של חומרים ובכימיה, על הסטודנט למלא את הדרישות הבאות:

  1. לעמוד בכל הדרישות האקדמיות – אוניברסיטאיות ופקולטיות – שנקבעו כתנאי לקבלת התואר בוגר, על-פי תוכנית הלימודים של התוכנית ומכסת שעות של 230 ש"ס (נגזרת מהנחיות המועצה להשכלה גבוהה להכרה בתואר כפול), מתוכן 209-206 ש"ס קורסי חובה, 20-17 ש"ס קורסי בחירה, 4 ש"ס קורסי בחירה מתוכנית "כלים שלובים".

  2. כל הציונים בקורסים הנדרשים חייבים להיות בציון "עובר" לפחות.

  3. הממוצע המשוקלל של כל המקצועות הנלמדים חייב להיות 70 לפחות.

  4. לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 4 ש"ס במסגרת קורסי "כלים שלובים" אותם יש ללמוד בסמסטרים 2 ו-3.

 

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

 

 

 

תוכנית לימודים משולבת במדע והנדסה של חומרים ובכימיה

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' (1) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0509.1826

פיזיקה 1

4

2

5

 

0509.1646

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

5

 

0581.1112

אופקים בהנדסת חומרים

1

 

0.5

 

0581.1117

מבוא מתמטי 1 לתוכנית חומרים כימיה

4

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 31

סה"כ שעות משוקללות: 26.5

 

 

סמסטר ב' (2) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

 

7

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

0509.1829

פיזיקה 2

4

2

5

פיזיקה 1

0509.1834

מעבדה בפיזיקה א1

 

2

2

 

0581.1118

מבוא מתמטי 2 לתוכנית חומרים כימיה

4

2

5

מבוא מתמטי 1

 

סה"כ שעות לימוד: 27

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' (3) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0581.2111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

3.5

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2

0581.2130

שיטות מתמטיות

3

1

3.5

מבוא מתמטי 1 לתוכנית חומרים כימיה,

מבוא מתמטי 2 לתוכנית חומרים כימיה

0581.2132

מבוא למדע והנדסת חומרים-מעבדה

 

1

1

מבוא למדע והנדסת חומרים במקביל

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

3.5

מבוא מתמטי 1 לתוכנית חומרים כימיה

0581.2191

מבוא לגלים

3

1

3.5

פיזיקה 2

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

סמסטר ב' (4) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה,

מבוא לגלים

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

 

4

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה,

מבוא לגלים

0351.2212

אופקים בכימיה   [1]

2

 

1

 

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0509.1820

תכנות (פייתון)

2

2

3

 

0555.2407

מכניקת המוצקים

3

1

3.5

שיטות מתמטיות ,

פיזיקה 1

 

סה"כ שעות לימוד: 21.5

סה"כ שעות משוקללות: 16

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' (5) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0300.5031

מבוא לביולוגיה לכימאים

1

 

1

מומלץ כקורס בחירה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף

0581.3111

מטלורגיה פיזיקלית

3

1

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3112

חומרים פולימריים

3

 

3

כימיה כללית 1,

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3113

חומרים קרמיים

3

 

3

כימיה כללית 1,

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3121

 פיזיקה של חומרים

3

1

3.5

 מבוא לגלים

0581.3131

מעבדה בחומרים הנדסיים

 

1

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3133

אפיון חומרים

3

 

3

 

0581.3191

תכן ניסויים

3

 

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0581.4371

חומרים במערכות אנרגיה [2]

3

 

3

 

 

סה"כ שעות לימוד: 24

סה"כ שעות משוקללות: 23.5

 

 

סמסטר ב' (6) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

 

8

8

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה 1

0351.2809

ביוכימיה לכימאים [3]

3

1

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מבוא לביולוגיה לכימאים

0581.3181

התנהגות מכאנית של חומרים

3

1

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים או מכניקת המוצקים

0581.3123

דיפוזיה במוצקים

3

1

3.5

שיטות מתמטיות ,

מבוא למדע והנדסת חומרים

0509.2192

כתיבה טכנית באנגלית

2

 

2

 

0512.1205

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

3

1

3.5

שיטות מתמטיות ,

פיזיקה 2

0581.4132

מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית [4]

3

1

4

מבוא למדע והנדסת חומרים,

פיזיקה של חומרים

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 27.5

 

 

שנה ד'

 

סמסטר א' (7) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0581.4311

הנדסת קורוזיה

3

 

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.4121

מעבר תנע, חום ומסה (להנדסת חומרים)

3

1

 3.5

שיטות מתמטיות ,

דיפוזיה במצוקים

0581.4112

חומרים מרוכבים

3

 

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.4113

תהליכי עיבוד וייצור חומרים1

3

 

3

מבוא למדע והנדסת חומרים, מטלורגיה פיזיקלית

0581.3132

מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים [5]

 

3

2

מבוא למדע והנדסת חומרים,

פיזיקה של חומרים,

שיטות באיפיון

 

סה"כ שעות לימוד: 19-16

סה"כ שעות משוקללות: 17.5-15.5

 

 

סמסטר ב' (8) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3206

מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית 2 [6]

 

6

6

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי, אחד משני הקורסים: כימיה קוונטית או תרמודינמיקה סטטיסטית

0581.3122

מבוא למדע חישובי בחומרים

3

2

4

מבוא למדע והנדסת חומרים,

פיזיקה של חומרים

0581.4114

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 2

3

 

3

מבוא למדע והנדסת חומרים,

מטלורגיה פיזיקלית,

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1

0581.4115

בחירת חומרים

3

1

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

 

סה"כ שעות לימוד: 18-12

סה"כ שעות משוקללות: 16.5-10.5

 

 

סמסטר 9 - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0581.4116

פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים  [7]

 

12

12

 

 

סה"כ שעות לימוד: 12

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

קורסי בחירה

 

על-מנת להשלים את התואר יש לבחור 26-23 ש"ס מהרשימה הבאה.

 

קורסים מהפקולטה להנדסה

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

סמסטר מומלץ

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

2

6

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

7/9

0512.2508

התקנים אלקטרוניים

4

2

 

6

5

מבוא לגלים

6/8

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו- וננו-אלקטרוניקה [8]

3

1

 

4

4.5

התקנים אלקטרוניים

7/9

0512.4702

מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות [8]

4

 

 

4

4

מבוא לגלים

8

0542.4091

מעבדה במכניקת מוצקים

 

 

2

2

1.5

מכניקת המוצקים,

מבוא למדע והנדסת חומרים

7/8/9

0555.1101

ביולוגיה של התא

3

1

 

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית

7

0555.3160

הנדסת תאים ורקמות [9]

3

1

 

4

3.5

כימיה להנדסה,

ביולוגיה של התא

5/7

 

0555.4740

מכניקה של תאים ורקמות

3

1

 

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם,

מכניקת המוצקים,

מכניקת הזורמים

6/8

0581.4111

חומרים מורכבים 2

3

 

 

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

6/8

0581.4231

מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה במדע חומרים [10]

3

1

 

4

3.5

פיזיקה 2,

מבוא למדע והנדסת חומרים,

מבוא לגלים

7/9

0581.4232

תכונות פיזיקליות של גבישים [8]

3

 

 

3

3

כל קורסי החובה הבסיסים במתמטיקה ובפיזיקה

7/9

0581.5131

קריסטלוגרפיה בקרני X  [11]

3

 

 

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

7/9

0581.5222

תופעות בפני שטח חד גבישים [11]  

3

 

 

3

3

 

7/9

0581.5233

מיקרוסקופית אלקטרונים חודרים טי.אי.אם אנליטית לאיפיון חומרים [11]

3

 

 

3

3

מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה במדע חומרים או שווה ערך לפי אישור מרצה

8

0581.5312

חומרים חכמים

3

 

 

3

3

פיזיקה של חומרים,

פיזיקה 2

לא יילמד בתש"ף

0581.5313

חומרים לטמפרטורות גבוהות [11]

3

 

 

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים,

התנהגות מכאנית של חומרים

לא יילמד בתש"ף

 

0581.5361

ביו-חומרים [11]

3

 

 

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים,

חומרים פולימריים,

חומרים קרמיים,

חומרים מרוכבים,

הנדסת קורוזיה

לא יילמד בתש"ף

0581.4321

חומרים מגנטיים [12]

3

1

 

4

3.5

פיזיקה של חומרים,

פיזיקה 2

7/9

0581.5332

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (SEM)1[13]

2

 

 

2

2

 

7/9

0581.5381

חקר כשל הנדסי [13]

3

 

 

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים,

הנדסת קורוזיה (במקביל),

התנהגות מכאנית של חומרים

7/9

 

 

קורסים מביה"ס לכימיה

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

סמסטר מומלץ

0351.2814

מעבדה בכימיה 2

 

 

7

7

מעבדה בכימיה 1,

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה

3

0351.3108

סימטריה

3

 

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה של שנה א'

7

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

7

0351.3113

 מבוא לתופעות אקראיות [14]

3

 

 

3

תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל

7

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [15] [16]

2

 

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

8

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

7

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

 

3

קינטיקה; תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

7

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

7

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [15]  

3

 

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

8

0351.3305

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

 

 

11

11

מעבדה בכימיה אורגנית,

כימיה אורגנית 1, 2,

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית במקביל

7

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

7

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

 

2

קורסי כימיה של שנה א'

7

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

 

 

4

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

8

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מומלץ סימטריה

8

0351.3819

כימיה של סוכרים [17]

2

 

 

2

כימיה אורגנית 2

8

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [18]

6

 

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

5-8

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות  [19], [20]

2

 

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

8

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית [21]

3

 

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

לא יילמד בתש"ף

0351.4810

מעבדה בכימיה חישובית [22]

 

5

 

5

 

6

 

 

קורסים מפקולטות אחרות

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

סמסטר מומלץ

0455.2549

 מבוא לביולוגיה מולקולרית

4

 

 

4

 

8

 

 

 


 

[1]    הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[2]    קורס זה פתוח גם ללימודי מוסמך.

[3]    בשנת תש"ף ילמד הקורס במתכונת הקודמת בהיקף 5 ש"ס לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף. החל מתשפ"א תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף ילמדו את הקורס ביוכימיה לכימאים בהיקף 4 ש"ס + קורס מבוא לביולוגיה לכימאים בהיקף 1 ש"ס.

[4]    קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

[5]    כל סטודנט חייב ללמוד את הקורס "מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים" שבסמסטר 7, יחד עם קורס נוסף בהיקף 3 ש"ס מרשימת קורסי הבחירה או את הקורס "מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית" שבסמסטר 8.

[6]    כל סטודנט חייב ללמוד את הקורס "מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים" שבסמסטר 7, יחד עם קורס נוסף בהיקף 3 ש"ס מרשימת קורסי הבחירה או את הקורס "מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית" שבסמסטר 8.

[7]     סטודנטים מצטיינים בתוכנית מדע והנדסה של חומרים וכימיה יוכלו לבצע את פרויקט הגמר החל מחופשת הקיץ שלאחר שנת הלימודים השלישית ו/או לפרוש אותו על סמסטרים 7 ו- 8, כך שיתאפשר להם להשלים את התואר הכפול בארבע שנים (8 סמסטרים).

[8]    קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

[9]    הקורס יילמד באנגלית.

[10]   קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

[11]   קורס תואר שני הפתוח לסטודנטים מתואר ראשון בהסכמת המרצה. עשוי להינתן באנגלית.

[12]    קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

[13]   קורס תואר שני הפתוח לסטודנטים מתואר ראשון בהסכמת המרצה. עשוי להינתן באנגלית.

[14]   הקורס יילמד באנגלית.

[15]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה".

[16]   תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[17]   הקורס יילמד באנגלית.

[18]   השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[19]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[20]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[21]   לא יילמד בתש"ף.

[22]   על בסיס מקום פנוי.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>