עובדי מחקר

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
אנדי איסרמן
יוסף ברייטגנדקפלון, חדר 419
03-6409120
03-6409282
ד"ר צבי הרפז
ד"ר נטע וקסלר
03-6407667
עדי יורמן
03-6406083
ד"ר ענת ילין-דרורקפלון, חדר 221
03-6407667
03-6409282
ד"ר דיאנה לאופרקפלון, חדר 209
03-8408256
03-6408256
03-6409282
ד"ר טטיאנה מאירוברוזנברג
03-6409282
פבל סיניצין
ד"ר נמרוד ענבראורנשטיין, חדר 414
מעין רוטשטיין
מתן שוסטק
דוד שטיבלמן
03-6407470
03-6409282
חיים שפיראורנשטיין, חדר 412
03-6405205
03-6409282
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive