מלגות הצטיינות וסיוע כלכלי

מלגות בארץ:
שם המלגה: לתואר: תאריך הגשה:
Fulbright כל התארים

משתנה

HIAS כל התארים 20/9/2014
מלגות משרד המדע ע"ש אילן רמון שלישי ופוסט דוקטורט 15/9/2014
מלגות משרד המדע לקידום נשים במדעים מדויקים ובהנדסה שלישי 4/9/2014
מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים שלישי 4/9/2014
מלגת פולברייט להזמנת משתלמים בתר דוקטורים מארה"ב פוסטדוקטורט 1/8/2014
מלגות קבוצת המחקר של מכון רוט בנושאי אנטישמיות וגזענות תארים מתקדמים 15/7/2014
מלגות ות"ת לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית שני 11/5/2014
מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מבני המיעוטים דוקטורט 8/5/2014
מלגות קרן סלטי   30/4/2014
מלגות ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה דוקטורט 8/4/2014
מלגות מחקר לסטודנטיות מנעמת דוקטורט 4/4/2014
מלגות קרן ריגר תארים מתקדמים 31/3/2014
מלגות ע"ש וויטמן לסטודנטים מצטיינים מהמגזר הערבי שני ודוקטורט 9/3/2014
מלגות צ'ארלס קלור בתחומי המדעים דוקטורט 15/1/2014
מלגות אדאמס דוקטורט 5/1/2014
WORLDQUANT דוקטורט 3/12/2013
תכנית עמיתי עזריאלי דוקטורט 4/11/2013
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל - התשלמות בינלאומית דוקטורט 14/10/2013
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל - קידום נשים במדע שני ודוקטורט 14/10/2013
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל - ערבים, דרוזים וצ'רקסים שני ודוקטורט 14/10/2013
מכון ויצמן לקידום נשים במדע פוסטדוקטורט 1/6/2013
משרד המדע והטכנולוגיה שני 27/5/2013
הקרן ע"ש סלים ורחל בנין תארים מתקדמים 11/4/2013
Rieger Foundation Fellowship תארים מתקדמים 31/3/2013
מלגות למצטיינים בחולון כל התארים 31/3/2013
פרס הארווי   7/3/2013
קרן רמון ומשרד המדע תכנית קיץ 28/2/2013
מלגות לסטודנטים בדואים כל התארים 20/2/2013
תכנית מלגות למצטיינים מסין והודו פוסטדוקטורט 12/2/2013
פרסי אינטל כל התארים 7/2/2013
The Azrieli Fellows Program פוסטדוקטורט 1/2/2013
מלגות בחו"ל:
שם המלגה: לתואר: תאריך הגשה:
Weidenfeld Scholarships and Leadership Programme תארים מתקדמים 10/01/2014, 24/10/2014
מלגות קרן רוטשילד תארים מתקדמים 14/9/2014
מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות פוסטדוקטורט 27/7/2014
אגודת ישראל-גרמניה (IDG) בשיתוף שרות החילופין האקדמי הגרמני (DAAD) כל התארים 18/6/2014
James S. McDonnell Foundation Fellowship פוסטדוקטורט 13/6/2014
Italian Government Scholarships כל התארים 28/5/2014
מלגות ות"ת להשתלמות בתר-דוקטורית בחו"ל לסטודנטים מצטיינים מבני המיעוטים פוסטדוקטורט 8/5/2014
Fulbright כל התארים 15/1/2014, 1/3/2014, 31/3/2014
תכנית פולברייט ללימודי תואר שני בארה"ב לסטודנטים ערבים ואתיופים שני 31/03/2014
Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood דוקטורט ופוסטדוקטורט 31/03/2014
הקרן הדו לאומית למדע ארה"ב ישראל (BSF) דוקטורנטים 25/03/2014
German Academic Exchange Service כל התארים 31/10/2013, 15/12/2013
אוניברסיטת תל-אביב תואר שני ודוקטורט 15/10/2013
אוניברסיטת גתה פרנקפורט תארים מתקדמים 15/10/2013
Chateaubriand Fellowships of the French Embassy דוקטורט ופוסטדוקטורט 31/01/2015
Hong Kong PhD Fellowship Scheme דוקטורט 2/12/2013
המועצה להשכלה גבוהה פוסטדוקטורט 8/9/2013
The Society of Fellows harvard University בעלי PhD 16/8/2013
EURIAS FELLOWSHIP פוסטדוקטורט 5/7/2013
Caroline von Humboldt Prize מלגת מחקר 16/6/2013
קרן השתלמות / מקר מקרן ZANEA בעלי תואר שני 18/4/2013
קרן המחקר AXA פוסטדוקטורט 12/3/2013
2013 The German State of North Rhine-Westphalia כל התארים 1/3/2013
Latvian Government Scholarships כל התארים 1/3/2013
הקרן הממשלתית ע"ש אילן רמון בעלי תואר ראשון 10/2/2013
פרויקט עדן למלגות מחקר באירופה דוקטורט ופוסטדוקטורט 31/1/2013
Finnish Government Scholarship Pool דוקטורט 14/01/2013
National Scholarship Programme for the Support of Mobility תארים מתקדמים 30/4
מלגות אהרון ואפרים קציר דוקטורנטים ובעלי PhD 1/1, 1/5, 1/9
Wallonia-Bruxelles International תארים מתקדמים  
2013 Korean Government Scholarship program תארים מתקדמים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive