הנחיות להגשת עבודת דוקטורט

הערות כלליות:

תלמיד מחקר יגיש את עבודת הדוקטורט במהלך השנה החמישית מקבלתו לתואר השלישי.

במהלך התואר יצבור התלמיד סה"כ שבע ש"ס:

 • התלמיד יירשם וייבחן בשני קורסים אשר יעניקו לו שש ש"ס

 • התלמיד ישתתף בסמינר מחלקתי אשר יעניק לו ש"ס אחת. במסגרת הסמינר יעניק התלמיד הרצאה מוזמנת בנושא הדוקטורט ויקבל על כך אישור מהאחראי על הסמינר.

 

עבודת הדוקטורט תוגש בארבעה עותקים ובקובץ ממוחשב למזכירת הדוקטורנטים, לפי הפירוט הבא:

 • על העבודה לכלול את חומר הרקע של המחקר ואת תוצאות המחקר

 • העבודה תיכתב כחיבור העומד בפני עצמו אשר מכיל את כל החומר הרלבנטי לצורך הבנת שאלת המחקר 

 • העבודה תוגש בצורה ברורה ובהירה, לאחר הגהה

 • גודל גופן: 11 נקודות

 • סוג גופן: Times new roman

 • מספר עמודים: עד 150

 

 

מבנה העבודה:

 

כריכה: 

את העבודה יש להגיש כרוכה. תוכן הדף הראשון והאחרון ישוחזרו על הכריכה משני צדדיה באנגלית ובעברית בהתאמה.

 

העמוד הראשון יכיל: 

 • לוגו ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב

 • שם העבודה

 • המשפט: חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 • שם התלמיד

 • המשפט: הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב

 • שם המנחה

 

בעמוד השני יירשם: 

עבודה זו נעשתה בהדרכת (שם המנחה או המנחים)

 

בעמודים הבאים יירשמו לפי הסדר:

 • תקציר

 • תוכן העניינים

 • מבוא

 • גוף העבודה

 

צדה השני של העבודה - טקסט בשפה העברית:

עמוד ראשון, שני, תקציר ותוכן העניינים יתורגמו לשפה העברית בהתאמה מלאה לכתוב בשפה האנגלית, ויופיעו בצדה השני של העבודה לאחר עמוד הכריכה בשפה העברית.

 

 

הנחיות הדפסה:

 • אוניברסיטת תל-אביב משתתפת בהוצאות ההדפסה ומאפשרת להדפיס עד עשרה עותקים.

 • יש ליצור קשר עם בית הדפוס (נמצא במרתף בניין הספרייה המרכזית) בטלפון 8485 ולתאם הגעה להדפסה. במקביל יש להתקשר ל"מדור תלמידי מחקר" בטלפון 8161 ולבקשם לשלוח אישור בשם האוניברסיטה להדפסת ההעתקים.

 • ארבעה העתקים יודפסו בשלב ההגשה. יתר העותקים יודפסו לאחר ביצוע תיקונים.

 • העבודה תודפס על נייר מסוג A4.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive