מעבדת הדגמות - נוזלים וגזים - הדגמה מס' 33

דחיסה אדיאבטית - דחיסת אוויר במשאבת אופניים - עלית החוםמעבדת הדגמות - נוזלים וגזים - הדגמה מס' 33 - דחיסה אדיאבטית - דחיסת אוויר במשאבת אופניים - עלית החום

 

דוחסים אוויר במשאבת אופניים ומודדים בעזרת תרמו סקופ את השינוי בנפח האוויר שבמיכל המותקן מסביב לאזור הדחיסה של משאבת האוויר.

שינוי בנפח נגרם כתוצאה מעליית הטמפרטורה של האוויר שבתוך המיכל (יש הפרדה בין האוויר שנדחס במשאבה לאוויר שבתוך המיכל).

 

ציוד ההדגמה:​​

  1. דחיסה אדיאבטית – משאבת אופניים 

 

תאור ההדגמה:​

 

 

 

 

חזרה לטופס ולעמוד רשימת הדגמות בנוזלים וגזים >

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive