תכנית לימודים משולבת פיזיקה-מתמטיקה

 תכנית לימודים משולבת פיזיקה-מתמטיקה

פיזיקאים משתמשים במתמטיקה כשפת עבודה ונדרשים לידע מתמטי מקיף. המסלול המשולב פיזיקה-מתמטיקה מעמיק עוד יותר את השכלתו המתמטית של התלמיד בד בבד עם לימודי הפיזיקה, עם משקל דומה בשני התחומים.

 

תכנית זו דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר, מאחר שהיא ממלאת את הדרישות העיקריות של שני החוגים. תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive