תכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובמדעי החיים

תכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובמדעי החיים

תכנית זו נועדה לתת מענה להתפתחות המואצת של מחקר פיזיקלי במערכות ביולוגיות מחד ולצורך ברעיונות ובכלים מתחום הפיזיקה במחקר במדעי החיים מאידך. התכנית מיועדת לבעלי כישורים אנליטיים חזקים המתעניינים במדעי החיים.

 

התכנית מכילה את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר. תואר ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive