תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי כדור הארץ

תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי כדור הארץ

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים בלימודי פיזיקה ויישומם בחקר כדור הארץ, האטמוספירה והחלל. התכנית מכילה את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר.

 

תואר ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive