תכנית לימודים מורחבת בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תכנית לימודים מורחבת בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תכנית הלימודים המורחבת בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מופעלת במשותף על ידי בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, והפקולטה להנדסה - המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. מטרת שילוב לימודים אלה היא להכשיר עתודת חוקרים ומהנדסים, אשר חלקה ימשיך בלימודים לתארים גבוהים, ואשר תוכל לתפוס תפקיד חשוב, הן במחקר האקדמי המדעי והן בפיתוח והנהגה של התעשייה עתירת הטכנולוגיה בארץ. משך הלימודים הוא ארבע שנים ובסיומן תוענק לבוגרים תעודה אחת עם תואר בוגר בפיזקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה (BSc).

 

סטודנטים שיבקשו לסיים את לימודיהם  בתואר כפול (קבלת שני תארים במקביל) יידרשו להוסיף עוד 12 שעות לימוד בקורסים בפיזיקה ובהנדסת חשמל מעבר לתכנית המופיעה בידיעון (12 ש״ס בשני המקצועות יחד), ואז יוכלו לקבל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ותואר ראשון בפיזיקה. סטודנטים שיהיו מעוניינים באפשרות זאת יוכלו לבקש אישור למעבר למסלול של תואר כפול החל מהסמסטר השלישי ללימודים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive