• ראשי
 • כלי עזר לבניית מערכת שעות לשנה א'

  בקישורים שבקוביות למטה - תמצאו טבלה דינמית המשמשת כלי עזר לבניית מערכת השעות.

  טבלה זו מתייחסת לקורסי החובה במסלולי הלימוד של הפקולטה למדעים מדויקים בלבד. (בטבלה לא יופיעו קורסים של פקולטות אחרות במסלולים הדו-חוגיים, ולא קורסי "כלים שלובים". בנוסף, לא כל קורסי הבחירה יופיעו בטבלה – והבחירה בהם נתונה להחלטת כל תלמיד).

   

  לתלמידי שנה א' בכימיה במסלולים: חד-חוגי, כימיה-ביולוגיה ומדע והנדסה של חומרים וכימיה, הרישום לקורסים יתבצע בשיטת המנות לשני הסמסטרים. מנה היא מערכת שעות מומלצת, שכוללת את כל הקורסים אליהם יש להירשם בכל סמסטר. בכל סמסטר עומדות לבחירת הסטודנט 2 מערכות (=מנות) ויש לדרג את שתיהן בסדר יורד. לפיכך, כלי העזר מומלץ לשימוש רק ע"י תלמידי שנה א' בכימיה במסלולים הדו-חוגיים האחרים.

   

  על מנת לשבץ את הקורסים בטבלה הדינמית מצד שמאל, עליך לסמן את המשבצת הריקה ליד הקורס המבוקש.

  טרם ביצוע מלאכת שיבוץ הקורסים, מומלץ לקרוא את הדגשים לבניית מערכת השעות שלמטה.

   

  טבלת מערכת שעות לשנה א' - מתמטיקה
  טבלת מערכת שעות לשנה א' - מחשב
  טבלת מערכת שעות לשנה א' - פיזיקה
  טבלת מערכת שעות לשנה א' - כימיה
  טבלת מערכת שעות לשנה א' - כדור הארץ
   

  דגשים לבניית מערכת שעות:

  1. יש לקרוא את תכנית הלימודים  המופיעה בידיעון. לחיצה על מספר הקורס, תוביל לכל פרטי הקורס.
    

  2. יש לשבץ את הקורסים במערכת השעות, בהתאם לתכנית הלימודים המתפרסמת בידיעון.
    

  3. אופן הלימוד של רוב הקורסים הנו במתכונת של שיעור + תרגול. השיעור מתקיים במועד אחד לכלל תלמידי הקורס, והתרגול מתקיים בקבוצות קטנות יותר, במספר מועדים שונים. יש לבחור את מועד התרגול המתאים.
    

   • לעיתים, עקב ריבוי משתתפים, נפתחות 2 קבוצות שיעור, שלכל אחת מהן מספר קבוצות תרגול. במקרים אלו, יש לבחור תרגול מתאים לשיעור. מתחת לכל שיעור מופיעים התרגולים השייכים אליו.
     

   • בשל ריבוי תכניות הלימודים בפקולטה, חלק מקבוצות התרגול מיועדות לתכניות מסוימות בלבד, וחסומות לרישום לתלמידים מתכניות אחרות. קבוצות סגורות מפורסמות באתר הפקולטה.

  4. בעת שיבוץ הקורסים, יש לוודא שלא קיימת חפיפה בשעות הלימוד של הקורסים ובמועדי הבחינות שלהם. אם קיימת חפיפה, יש לבחור אפשרות אחרת.

   

   

  שימו לב!

   

  מילוי הטבלה אינו מהווה רישום לקורסים אלא היא משמשת כלי עזר בלבד, ויש לבצע בידינג במועדים שפורסמו.

   

  ברישום בבידינג תתבקשו להקצות ניקוד לכל אחד מהקורסים אליהם תרשמו. רק תלמיד שנרשם בבידינג יוכל לראות לאילו קורסים התקבל.מע רכת הבידינג מאשרת את המקומות בקורס, בהתאם לתפוסה ולמספר הנקודות שהוקצו.

   
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive