סגל מנהלי - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 

שם

תפקיד

בניין וחדר

טלפון ופקס

דוא"ל

גב' מיכל זוהר

רכזת ניהולית

שרייבר, 132

טלפון 03-6408045

פקס 03-6407543

גב' אלפסי רחל מזכירת סטודנטים בכירה תואר בוגר במתמטיקה ובסטטיסטיקה קפלון, 318

טלפון 03-6405245

פקס 03-6409264

גב' ארז שחר 

מר רועי אברמוביץ

מזכירות סטודנטים לתואר מוסמך במתמטיקה, סטטיסטיקה

וחקר ביצועים

קפלון, 307

טלפון03-6409177

 

גב'  שידלובסקי יעל תקציבנית  שרייבר, 129

טלפון 03-6408043

פקס 03-6407543

מר דביר מני עוזר מחקר אדמיניסטרטיבי שרייבר, 105

טלפון 03-6408042

פקס 03-6407543

מר דוד-פור יניב

מר יוסף מטרבלי 

אב הבית

שרייבר, 026

טלפון 03-6408030

פקס 03-6407543

גב' דויטש-טורביץ פזית רכזת מועמדים וקורסי הכנה שרייבר, 127 טלפון03-6409180

גב' הלל שלומית

עוזרת מחקר אדמיניסטרטיבית

שרייבר, 105

טלפון 03-6405365

פקס 03-6407543

גב' רוני שרם

רכזת חוגים והשתלמויות

שרייבר, 130

טלפון 03-6409253

 

גב' הרצברג גלית רכזת פרויקטים  שרייבר, 127 טלפון03-6405386

מר יעקב אנדריי

עורך LATEX

שרייבר, 105

טלפון 03-6409180

גב' לוי רעות מזכירת ראש ביה"ס וסגל שרייבר, 132

טלפון 03-6408044

פקס 03-6407543

גב' ליברמן נורית

רכזת דוקטורנטים וועדת מינויים

שרייבר, 135

טלפון 03-6408046

פקס 03-6407890

גב' נאוה כהן

עוזרת מחקר אדמיניסטרטיבית

שרייבר, 105

טלפון 03-6405377

גב' נאמן מעיין רכזת תכנית בנו ארבל לתלמידים צעירים מצטיינים במתמטיקה צ'ק פוינט, 008 טלפון 03-6407161

גב' קוניאבסקי סימה

מתאמת מחשוב

שרייבר, 018

טלפון 03-6407440

פקס 03-6406454

פרופ' יקותיאלי דניאל

ראש המעבדה לסטטיסטיקה

שרייבר, 207

טלפון 03-6409612

גב' ויטורי איה

יועצת במעבדה לסטטיסטיקה

שרייבר, 110

טלפון 03-6408036

פקס 03-6409295

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive