סגל מנהלי - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 

שם

תפקיד

בניין וחדר

טלפון ופקס

דוא"ל

גב' מיכל זוהר

רכזת ניהולית

שרייבר, 132

טלפון 03-6408045

פקס 03-6407543

גב' אולבינסקי אירנה

רכזת הוראה

שרייבר, 128

טלפון 03-6409370

פקס 03-6407889

גב' אלפסי רחל מזכירת סטודנטים בכירה תואר בוגר במתמטיקה ובסטטיסטיקה קפלון, 318

טלפון 03-6405245

פקס 03-6409264

גב' ארז שחר 

מר שחר אברמוביץ

מזכירות סטודנטים לתואר מוסמך במתמטיקה, סטטיסטיקה

וחקר ביצועים

קפלון, 307

טלפון03-6409177

 

גב' בן יוסף מעיין תקציבנית  שרייבר, 129

טלפון 03-6408043

פקס 03-6407543

גב' ברק דורית

רכזת משק

שרייבר, 134

טלפון 03-6408042

פקס 03-6407543

מר דביר מני עובד מחקר שרייבר, 105

טלפון 03-6408042

פקס 03-6407543

מר דוד-פור יניב

אב הבית

שרייבר, 026

טלפון 03-6408030

פקס 03-6407543

גב' דויטש-טורביץ פזית רכזת מועמדים וקורסי הכנה שרייבר, 130 טלפון03-6409180

גב' הלל שלומית

עובדת מחקר

שרייבר, 001

טלפון 03-6405365

פקס 03-6407543

גב' רוני שרם

רכזת חוגים והשתלמויות

שרייבר, 130

טלפון 03-6409253

פקס 03-6409295

גב' הרצברג גלית רכזת פרויקטים  שרייבר, 105 טלפון03-6405365

מר יעקב אנדריי

עורך LATEX

שרייבר, 130

טלפון 03-6409180

גב' מירי יפרח עובדת מחקר  שרייבר, 105/128 טלפון 03-6405386
גב' לוי רעות מזכירת ראש ביה"ס וסגל שרייבר, 132

טלפון 03-6408044

פקס 03-6407543

גב' ליברמן נורית

רכזת דוקטורנטים וועדת מינויים

שרייבר, 135

טלפון 03-6408046

פקס 03-6407890

גב' טבק שרון

עובדת מחקר

שרייבר, 105

טלפון 03-6405377

גב' נאמן מעיין רכזת תכנית בנו ארבל לתלמידים צעירים מצטיינים במתמטיקה שרת, 319 טלפון 03-6407161

גב' קוניאבסקי סימה

מתאמת מחשוב

שרייבר, 018

טלפון 03-6407440

פקס 03-6406454

פרופ' יקותיאלי דניאל

ראש המעבדה לסטטיסטיקה

שרייבר, 207

טלפון 03-6409612

גב' ויטורי איה

יועצת במעבדה לסטטיסטיקה

שרייבר, 110

טלפון 03-6408036

פקס 03-6409295

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive