גיאו-אינפורמטיקה: מערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק

גיאו-אינפורמטיקה וחישה מרחוק
שילוב בין טכנולוגיות חדשניות ליצירה, שמירה, עיבוד והצגה של מידע מרחבי לבין הידע הגיאוגרפי והסביבתי

התחום משלב בין טכנולוגיות חדשניות ליצירה, שמירה, עיבוד והצגה של מידע מרחבי לבין הידע הגיאוגרפי והסביבתי.

 

מערכות גיאו-אינפורמטיקה נחוצות כיום במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, במערכת הביטחון ובחברות פרטיות לצורך ניהול תשתיות וניטור הסובב במצבי אסון ורגיעה ובמחקר חובק נושאים. התחומים הנדרשים כיום קשורים לתשתיות (חשמל, מים, תחבורה, תקשורת ותכנון ערים),  חברה (תיירות, בריאות) וחקלאות (קרקע, שימושי קרקע וצמחיה). נחיצות זו הולכת וגוברת ובהתאם לכך גובר גם הביקוש לכוח אדם מיומן מתאים ובעל השכלה אקדמית רלוונטית.

 

המחקר מתמקד בהיבטים השונים של תחום זה, החל מהקמת מערכות מידע גיאוגרפיות, עיבוד הנתונים ויישומם בחקר הסביבה - הפיזית והעירונית.
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive