שאלות ותשובות למתעניינים בלימודים לתואר שני - תשפ"ג

עודכן: 30.01.2022
הרחב הכל
רישום וקבלה ללימודי תואר שני לגאוגרפיה וסביבת האדם:

אתר של המרכז למרשם למועמדים לתואר שני.

 

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר על ידי המל"ג בציון 80 לפחות ושבכל הסמינריונים ציוניהם 80 ומעלה.

למועמדים אשר ציונם בטווח שבין 80 – 85 ייערך ראיון קבלה אישי. הקבלה הינה על פי שיקול דעתה של ועדת הקבלה של החוג.

 

במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

 

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד מוכר על ידי המל"ג, שאינו בתחום הגאוגרפיה והסביבה, יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון בהתאם למסלול הלימודים הנבחר. היקפן של ההשלמות ותוכנן ייקבעו על-ידי ועדת ההוראה של החוג והמנחה הנבחר למועמדים למסלול מחקרי.

 

על כל המועמדים  להגיש 2 מכתבי המלצה וכן לשלוח מסמך הצהרת כוונות הנוגע בסוגיות כמו הסיבות לבחירה בחוג לגיאוגרפיה, הזיקה (אם קיימת) בין תחום הלימודים המבוקש לתחום העיסוק ו/או העניין הרחבים וכן פירוט לגבי הרצון להתמקד במחקר (תואר עם תזה) ו/או להמשיך לתואר שלישי. 

כיצד נרשמים ללימודים?

הרישום מתבצע באמצעות האתר לרישום ומידע למועמדים.

מועדי הרישום לשנה"ל תשפ"ג:

סמסטר א' – ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה בתאריך 23.1.2022 ומסתיימת בתאריך 31.5.2022.

                 החל מתאריך זה ואילך, כל חוג רשאי לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת.

סמסטר ב' – טרם הוחלט אם יפתח רישום לסמסטר ב'. למידע נוסף ניתן לפנות למזכירות החוג בתחילת נובמבר 2022.

קישור לידיעון גאוגרפיה תשפ"ב:
לימודי צבירה

למידע בידיעון החוג >

תלמידים שאינם יכולים לסיים את חוק לימודיהם בשנתיים יוכלו לבחור בלימודי צבירה, לפני תחילת הלימודים. מסלול לימודי צבירה הנו מסלול לימודים לקראת תואר שני (ב"מעמד מיוחד") בהיקף חלקי. ניתן ללמוד במסלול צבירה לכל היותר שנתיים ועד 50% מסך השעות הנדרשות לתואר.

הכרה בלימודים קודמים:

על פי תקנון האוניברסיטה, אם החל התלמיד את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם (בציון 80 לפחות ובכפוף לנוהל התיישנות הלימודים).

תלמיד במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) יידרש להשלים לפחות מחצית מתוכנית הלימודים במסלול הנבחר, וכן קורס סמינריון אחד לפחות ועבודת גמר.

תלמיד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) יידרש להשלים בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם לפחות שני-שלישים מתוכנית הלימודים הכוללים: קורס סמינריון אחד לפחות, בחינה גמר בעל פה ומטלות נוספות בהתאם לתוכנית הלימודים במסלול הנבחר.

קורסי בטיחות

כל תלמידי התואר השני בפקולטה למדעים מדויקים חייבים בקורסי בטיחות הכוללים "עזרה ראשונה" (0300.5001) (קורס אחד לתואר, הקורס יינתן רק בסמסטר א') ו"בטיחות כללית וחשמל" (0300.5000) (בכל שנת לימודים, סמסטר א' או ב') בהתאם למפורט בידיעון הפקולטה.

מסלולי הלימוד ומכסת השעות לתואר:

מסלול מחקרי (עם תזה): 28 ש"ס

מסלול עיוני (ללא תזה): 36 ש"ס

דרישות ונהלים וחישוב ציון גמר:
מה ההבדל בין מסלול מחקרי למסלול עיוני?
 1. במכסת השעות לתואר.

 2. במסלול מחקרי יש להגיש עבודת סמינריון אחת, עבודת גמר (תזה) ובחינת הגנה בע"פ על התזה.

 3. במסלול עיוני יש להגיש 2 עבודות סמינריון ולהיבחן בבחינת גמר בע"פ בסמסטר האחרון ללימודים.

לימודי השלמה לתואר שני:

פרטים בידיעון החוג >

את לימודי ההשלמה יש לסיים עד תום השנה הראשונה ללימודים בציון ממוצע 80.

מסלול כללי הכולל את תחום הסביבה הפיזית: אקלים ו/או הידרוכימיה: (6 ש"ס)

לא יפתח רישום לשנה"ל תשפ"ג.

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות* או שיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס)

התמחות בגאו-אינפורמטיקה: (13 ש"ס)

לא יפתח רישום לשנה"ל תשפ"ג.

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס)

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א':  מיפוי וחישה מרחוק (2 ש"ס)

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב':  מערכות מידע גאוגרפיות (3 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות (2 ש"ס)

חישה מרחוק (2 ש"ס)

התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון: (13 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס)

מבוא לתכנון עירוני ואזורי או מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (4 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות או שיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס) 

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות  (3 ש"ס)

התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי (עד 10 ש"ס בהתאם לרקע האקדמי של המועמד**):

מבוא לתכנון עירוני ואיזורי (4 ש"ס)

מבוא לעיצוב עירוני (3 ש"ס)

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות (3 ש"ס)

** מי שלמד תואר ראשון בגאוגרפיה או אדריכלות ישלים את הקורסים המופיעים ברשימה במידה ולא למד אותם במסגרת תואר ראשון. מי שלמד תואר ראשון אחר מחויב בלימוד שלושת הקורסים ובכפוף להחלטות ועדת קבלה.

תוכניות הלימוד לתואר שני:

פרטים בידיעון החוג >

 

התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון

התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי

התמחות בגאו-אינפורמטיקה - בשלב זה לא יפתח רישום לשנה"ל תשפ"ג

מסלול כללי (הכולל את הסביבה הפיזית: אקלים, מים וקרקע) - לא יפתח רישום לשנה"ל תשפ"ג

 

התמחות בגאו-אינפורמטיקה:

בשלב זה לא יפתח רישום לשנה"ל תשפ"ג.

על מבנה הלימודים ופירוט הקורסים בידיעון החוג >

התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון:
התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי:

על מבנה הלימודים ופירוט הקורסים בידיעון החוג >

 

המסלול הבין-תחומי התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי בשיתוף עם בית הספר לאדריכלות הנו מסלול לימודים חדש החל משנת תשפ"א המציע שילוב בין התכנים הנלמדים בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם בביה״ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ והתכנים הנלמדים בביה״ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי בפקולטה לאמנויות.

מטרת ההתמחות היא ליצור מסגרת לימודים חדשנית שתקשר בין מקצועות הגאוגרפיה, התכנון העירוני והגאואינפורמטיקה לבין מקצועות האדריכלות והעיצוב העירוני ותאפשר לימודים אינטגרטיביים.

 

התואר המוענק בסיום הלימודים: "מוסמך אוניברסיטה" - .M.A בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי.

פירוט תוכנית הלימודים ורשימת הקורסים:

באתר ביה"ס מופיע פירוט של כל תוכניות הלימודים בבית הספר. בכל תוכנית לימודים מפורטים הקורסים הנלמדים בכל שנה בציון היקף השעות לכל סמסטר.

 

מהן אפשרויות התעסוקה לבוגרים?
 • תפקידי תכנון עירוני ואזורי במשרדי תכנון פרטיים וממשלתיים, בעיריות, מנהל מקרקעי ישראל וקק"ל

 • פיתוח ויישום של מערכות מידע גאוגרפיות

 • מערכות מיפוי ממוחשב וחישה מרחוק בגופים כגון המרכז למיפוי ישראל

 • מערכת הביטחון

 • רשויות מקומיות וחברות פרטיות

 • ייעוץ סביבתי

 • חקר ועבודות שטח במגזרים שונים (ציבוריים ופרטיים)

 • המשרד להגנת הסביבה

 • עמותות סביבתיות

 • משרדי תכנון וחברות פרטיות

 • הוראה והדרכה במסגרות חינוך שונות

 • המשך מחקר במסגרת לימודים לתארים מתקדמים

.

ניתן לקרוא על בוגרים שלנו שהשתלבו במקומות עבודה באתר ביה"ס.

עם מי ניתן לשוחח לצורך קבלת פרטים נוספים?
 • קרן בן ציון, מזכירות תלמידים, טל': 03-6409896, דוא"ל: kerenbnz@tauex.tau.ac.il

 • ענת זיסקינד, רכזת הוראה וסגל זוטר, טל': 03-6409162, דוא"ל: anatz@tauex.tau.ac.il

 • פרופ' דרור אבישר, יו"ר ועדת ההוראה, דוא"ל: droravi@tauex.tau.ac.il

 • פרופ' טובי פנסטר, ראשת התוכנית ללימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי – דרך מזכירות החוג

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>