סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם: השפעת ארגוני הסביבה על מערכת התכנון

יעל דורי, ראש תחום תכנון, אדם טבע ודין

07 בינואר 2020, 14:15 
בניין יד אבנר, אולם 115 
סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם

תקציר:

המאבק להשארת חוף פלמחים עבור הציבור מוכר, ודומה בהרבה בחינות למאבק סביבתי קלסי- התוצאה אינה ניכרת בשטח, שכן דבר לא נבנה.

 

אולם למאבקים סביבתיים, בייחוד אלו המתרחשים במוסדות התכנון, צורות והשפעות מגוונות. בהרצאה אציג חלק ממאבקים אלו, אשר חלקם נוגעים בחיי היומיום של כולנו, חלקם במקומות בארץ ולחלקם השלכות כוללות יותר על פני החברה ומעורבות הציבור בעתיד.

 

 

מרכז הסמינר: פרופ' דרור אבישר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive