• ראשי
 • כימיה תיאורטית

  כימיה תיאורטית

  כימיה תאורטית היא תחום בתוך פיזיקה כימית החוקר באמצעות חישובים מתמטיים אנרגטיקה ודינמיקה של מערכות אטומיות ומולקולריות של גופים כימיים וביולוגיים, ובהרחבה - גם השפעה של תרופות על מולקולות ביולוגיות. התחום בונה ומשתמש בתוכנות מחשב יחודיות הנשענות על תרמודינמיקה, מכניקה קלסית ומכניקה קוונטית.

   

  בהתאם לגודל ולסיבוך של המערכות הכימיות הנלמדות, נשענת הכימיה התאורטית על שיטות תאורטיות (קוונטיות וקלסיות), אמפיריות ואמפיריות למחצה.

   

  ענפים של הכימיה התאורטית כוללים: כימיה חישובית, כימיה קוונטית, דינמיקה מולקולרית, מודלים של כימיה ואינפורמטיקה.

   

   

   

  חוקרים:

  פרופ' אורבך מיכאלפרופ' דימנט חיים, פרופ' הוד עודד, ד"ר כהן גיא, ד"ר פליישר אבנר, ​ד"ר ראובני שלומיפרופ' רבני ערן.

   

  אמריטי:

  פרופ' ביקסון מרדכי, פרופ' בן ראובן אברהם, פרופ' יורטנר יהושועפרופ' ניצן אברהם, פרופ' קלדור עוזיפרופ' קלפטר יוסף.

   

  עמיתי מחקר:

  ד"ר אליאב אפריםד"ר דייכין ליאונידד"ר יורובסקי ולדימיר.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive