פרופ' עתי קובץ

פקולטה למדעים מדויקים אמריטוס
פרופ' עתי קובץ
דואר אלקטרוני: attay@etoile.tau.ac.il
טלפון פנימי: 03-6409774
פקס: 03-6409282
משרד:
קפלון, 207
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive